Mullu oli Eesti kaubavahetus rekordtasemel

pressiteade nr 27

2011. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 12 miljardi euro eest ja imporditi Eestisse 12,6 miljardi euro väärtuses, teatab Statistikaamet. Kaubavahetuse aastane juurdekasv oli rekordiline — eksport kasvas varasema aastaga võrreldes 38% ja import 37%.

2011. aastal eksporditi enim masinaid ja seadmeid (27% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid, sh bensiini, kütteõli, elektrienergiat (17%) ning metalle ja metalltooteid (9%). Kõikide kaubajaotiste eksportkäive suurenes varasema aastaga võrreldes. Eesti koguekspordi suurenemist mõjutas enim masinate ja seadmete väljavedu (kasv 67% ehk 1,3 miljardit eurot). Ka mineraalsete toodete väljavedu suurenes oluliselt (51% ehk 0,7 miljardit eurot).

2011. aastal imporditi enim samuti masinaid ja seadmeid (27% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooted (18%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Kõikide kaubajaotiste importkäive suurenes varasema aastaga võrreldes. Nii nagu ekspordi puhul, mõjutas ka Eesti koguimpordi suurenemist masinate ja seadmete sissevedu, mis võrreldes 2010. aastaga suurenes 58% ehk 1,3 miljardit eurot. Oluliselt suurenes ka mineraalsete toodete sissevedu (41% ehk 0,7 miljardit eurot).

Peamised riigid, kuhu Eestist 2011. aastal kaupu eksporditi, olid Rootsi (16% Eesti koguekspordist), Soome (15%) ja Venemaa (11%). Eksport suurenes kõikidesse peamistesse sihtriikidesse, enim aga Rootsi ja Venemaale (mõlemasse 0,5 miljardi euro võrra). Rootsi ja Soome eksporditi enim elektriseadmeid, puitu, puittooteid ja mööblit, Venemaale mehaanilisi ja elektriseadmeid ning jooke ja alkoholi.

Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Lätist ja Rootsist (kummastki 11%). Eesti koguimpordi suurenemist võrreldes 2010. aastaga mõjutas enim sisseveo suurenemine Lätist ja Rootsist (mõlemast 0,3 miljardi euro võrra). Soomest ja Lätist imporditi enim elektriseadmeid ja kütust, Rootsist elektriseadmeid ja sõidukeid.

2011. aastal oli Eesti kaubavahetuse puudujääk 0,6 miljardit eurot (2010. aastal 0,5 miljardit eurot). Samas oli kaubavahetus ülejäägis kolme peamise ekspordi sihtriigiga Rootsi, Soome ja Venemaa ehk eksport nendesse riikidesse ületas importi. Suurim ülejääk tekkis kaubavahetuses Rootsiga (0,5 miljardit eurot).

2011. aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 948 miljoni euro väärtuses ja imporditi 990 miljoni euro eest. Võrreldes 2010. aasta detsembriga suurenes eksport 2% ja import 6%. Võrreldes 2011. aasta novembriga eksport aga kahanes 12% ning import 10%. Kuise languse ekspordis põhjustas peamiselt metallide ja metalltoodete väljaveo vähenemine, impordis aga nii keemiatööstuse tooraine ja toodete kui ka metallide ja metalltoodete sisseveo vähenemine.

Ekspordihinnad tõusid 2011. aastal 2010. aastaga võrreldes 10%, impordihinnad aga 11%.

Eesti kaubavahetus, 2004–2011

Diagramm: Eesti kaubavahetus, 2004–2011

Eesti kaubavahetus, jaanuar–detsember, 2010–2011
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2010 2011 muutus, % 2010 2011 muutus, % 2010 2011
KOKKU 8 747,8 12 040,3 38 9 250,4 12 628,9 37 -502,6 -588,6
Jaanuar 520,0 817,8 57 544,9 898,0 65 -24,9 -80,2
Veebruar 628,4 837,4 33 609,8 889,4 46 18,6 -52
Märts 627,6 1 078,8 72 804,0 1 170,1 46 -176,4 -91,3
Aprill 679,8 1 099,7 62 699,2 1 164,0 66 -19,4 -64,3
Mai 729,8 1 121,8 54 793,9 1 144,6 44 -64,1 -22,8
Juuni 662,6 955,1 44 756,7 999,9 32 -94,1 -44,8
Juuli 695,4 935,9 35 732,9 1 007,7 37 -37,5 -71,8
August 712,7 1 033,3 45 767,1 1 088,7 42 -54,4 -55,4
September 844,8 1 095,5 30 851,2 1 098,8 29 -6,4 -3,3
Oktoober 845,8 1 044,8 24 855,0 1 071,5 25 -9,2 -26,7
November 868,2 1 072,0 23 904,7 1 105,9 22 -36,5 -33,9
Detsember 932,8 948,3 2 931,1 990,2 6 1,7 -41,9

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, 2011
Ühendused, sihtriigid Eksport Ühendused, saatjariigid Import
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
Kokku 12 040,3 100 38 Kokku 12 628,9 100 37
EL27 7 971,1 66 33 EL27 9 901,7 78 34
EA17 3 608,2 30 33 EA17 4 336,6 34 24
SRÜ 1 596,9 13 40 SRÜ 1 375,9 11 37
1.Rootsi 1 881,5 16 38 1.Soome 1 584,7 13 15
2.Soome 1 810,4 15 22 2.Läti 1 360,3 11 34
3.Venemaa 1 325,4 11 57 3.Rootsi 1 336,2 11 32
4.Läti 957,4 8 23 4.Saksamaa 1 287,2 10 23
5.USA 751,0 6 127 5.Venemaa 1 044,2 8 37
6.Leedu 555,0 5 27 6.Leedu 1 032,8 8 43
7.Saksamaa 545,6 5 20 7.Poola 852,4 7 45
8.Nigeeria 391,5 3 137 8.Hiina 454,7 4 61
9.Norra 362,0 3 21 9.Holland 450,9 4 46
10.Holland 333,2 3 64 10.Suurbritannia 436,1 3 132

Eksport ja import kaubajaotiste järgi, 2011
Kaubajaotis kombineeritud
nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln eurot
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus eelmise aastaga, % mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
KOKKU 12 040,3 100 38 12 628,9 100 37 -588,6
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 1 013,7 8 22 1 239,5 10 21 -225,8
Mineraalsed tooted (V) 2 083,1 17 51 2 277,7 18 41 -194,6
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 563,1 5 42 962,1 8 31 -399,0
Kummi- ja plasttooted (VII) 350,5 3 25 612,6 5 17 -262,1
Puit ja puittooted (IX) 928,4 8 17 298,3 2 15 630,1
Paber ja pabertooted (X) 314,4 3 13 226,9 2 2 87,5
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 344,2 3 15 532,6 4 16 -188,4
Metall ja metalltooted (XV) 1 036,4 9 31 1 105,7 9 34 -69,3
Masinad ja seadmed (XVI) 3 305,2 27 67 3 448,6 27 58 -143,4
Transpordivahendid (XVII) 593,8 5 4 1 031,3 8 57 -437,5
Mitmesugused tööstustooted (XX) 789,2 6 18 231,5 2 12 557,7
Muu 718,3 6 50 662,1 5 21 56,2

Täpsem teave:

Riina Kerner
Analüütik
Väliskaubandusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9377

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Uued tabelid on avaldatud nüüd ka neljakohaliste kaubakoodide järgi.