Kinnisvaratehingute koguarv mullu suurenes

pressiteade nr 29

2011. aastal sooritati 32 486 kinnisvara ostu-müügitehingut koguväärtusega 1,5 miljardit eurot, teatab Statistikaamet. Viimasel kahel aastal on kinnisvaratehingute arv kasvanud, kuid kõrgaja 2006. aastaga võrreldes oli hoonestatud kinnisasjade ja korterite ostu-müügitehingute arv poole väiksem.

Aasta kokkuvõttes kasvas tehingute arv 2010. aastaga võrreldes 3% ja tehingute koguväärtus neljandiku. Ostu-müügitehingu keskmine väärtus oli 2011. aastal 47 528 eurot, mis on viiendiku suurem kui 2010. aastal. Tehingu keskmise väärtuse tõusu mõjutas tõenäoliselt kallimate objektide osatähtsuse suurenemine ning mitmete uusarenduste valmimine.

48% kinnisvara ostu-müügilepingutest hõlmasid korteriomandi tehingud. 32% kinnisvara ostu-müügilepingutest hõlmasid hoonestamata ja 19% hoonestatud maa tehingud. 2010. aastaga võrreldes suurenes hoonestamata kinnisasja tehingu keskmine väärtus 17% ning hoonestatud kinnisasja tehingu keskmine väärtus 28%. Korteriomandi tehingu keskmine väärtus aga 13%.

Võrreldes 2010. aastaga suurenes ostu-müügitehingu keskmine väärtus kõige enam (32%) Põhja-Eestis, kus oli teiste piirkondadega võrreldes rohkem uusi ja kalleid kortereid. Kesk-Eestis oli suurenemine 14%, Kirde- ja Lääne-Eestis vastavalt 8% ja 1%.

2011. aastal oli korteriomandi ostu-müügitehingute ruutmeetri keskmine hind 706 eurot, mis on kümnendiku kõrgem kui 2010. aastal. Tallinnas tõusis ruutmeetri hind 13%, Tartus 8% ja Pärnus 6%.

Notariaalselt tõestatud kinnisvara ostu-müügitehingute trenda, I kvartal 2000 – IV kvartal 2011

Diagramm: Notariaalselt tõestatud kinnisvara ostu-müügitehingute trend

aTrend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

2008. aastast on kinnisvara ostu-müügitehingute riikliku statistikat tootmise aluseks Maa-ameti andmed. Varasematel aastatel kogus Statistikaamet andmeid notaritelt.

Täpsem teave:

Kadi Leppik
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9295

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.