Eesti arvestuslik rahvaarv täpsustus

pressiteade nr 45

Täpsustatud andmetel vähenes 2011. aastal Eesti arvestuslik rahvaarv ligi 3000 inimese võrra ja 2012. aasta 1. jaanuaril elas Eestis 1 318 000 inimest, teatab Statistikaamet.

Arvestusliku rahvaarvu täpsustamine näitas, et rahvastiku vähenemine oli väiksem kui jaanuaris esialgsete andmete põhjal tehtud arvestus. „Rahvaarvu esialgsed tulemused täpsustusid peamiselt sisserändajate andmete lisandumise tõttu,“ selgitas juhtivstatistik Helerin Rannala. „Jaanuaris polnud meil veel elamisloaga saabunute andmeid,“ märkis ta.

Rahvaarvu kahanemist 2011. aastal mõjutas nii sündide vähenemine kui ka väljarände suurenemine. 2011. aastal sündis 14 679, suri 15 244, rändas Eestisse sisse 3709 ja Eestist välja 6214 inimest.

Naisi on rahvastikus alati veidi rohkem olnud ning tänavu aasta alguses elas Eestis 707 700 naist ja 610 300 meest. 2011. aasta jooksul vähenes naiste arv 2300 ja meeste arv ligi 670 võrra. Tööealiste (15–64-aastased) arv jätkas samuti langemist. Tänavu 1. jaanuaril oli Eestis ligi 7000 tööealist inimest vähem kui eelmise aasta alguses. Samas kasvas laste (0–14-aastased) arv. Linnarahvastiku osatähtsus oli 63%. Tallinnas elab ligi kolmandik rahvastikust.

Rahvaarv, 1. jaanuar 2012

Diagramm: Rahvaarv, 1. jaanuar 2012

Rahvaarv vanusrühmade järgi, 1. jaanuar 2012
Aasta Kokku 0–14 15–64 65+ Vanus teadmata
2012 1 318 005 206 130 882 294 229 494 87
2011 1 320 976 204 308 889 289 227 285 94
2010 1 323 323 201 603 893 581 228 028 111
2009 1 324 260 199 164 896 336 228 640 120
2008 1 325 408 197 382 898 283 229 612 131
2007 1 327 484 198 335 900 773 228 220 156
2006 1 333 028 201 422 907 240 224 171 195
2005 1 339 168 207 369 909 763 221 775 261
2004 1 344 526 215 124 910 986 218 109 307
2003 1 351 527 224 321 912 171 214 679 356
2002 1 358 073 233 440 913 832 210 407 394
2001 1 365 633 242 207 915 473 207 535 418
2000 1 372 438 250 567 916 219 205 211 441

Arvestuslik rahvaarv põhineb 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel, mida täiendatakse igal aastal registreeritud sündide, surmade ja rände andmetega. See erineb rahvastikuregistri rahvaarvust, sest registris on aluseks nn sissekirjutus. Loendusandmeid peetakse rahvusvaheliselt täpsemaks kui registri andmeid, sest elukoha registreerimisel võib inimestel olla mingeid põhjuseid andmete moonutamiseks. Samas halvendab Statistikaameti andmete kvaliteeti pikk aeg, mis on möödunud viimasest loendusest.

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) esialgse rahvaarvu avaldab Statistikaamet mais ja lõpliku detsembris 2012. Pärast seda korrastatakse ka rahvastikuarvestust.

REL 2011 toimub 31.12.2011–31.03.2012 ja viiakse läbi kombineeritud meetodil: 31.12.2011–01.02.2012 said alalised elanikud vastata küsimustikule internetis ja neid, kes e-loendusel ei osalenud, külastavad märtsi lõpuni rahvaloendajad.

Täpsem teave:

Helerin Rannala
Juhtivstatistik
Rahvastikustatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 8487

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.