Veebruaris majutusettevõtetes peatunud turistide arv kasvas

pressiteade nr 57

Majutusettevõtetes peatus 2012. aasta veebruaris 152 000 turisti, teatab Statistikaamet. Nii sise- kui välisturistide arv suurenes eelmise aasta veebruariga võrreldes 6%.

Veebruaris kasutas majutusettevõtete teenuseid 85 000 välisturisti, mis on veebruarikuu rekordtulemus. Eelmise aasta veebruariga võrreldes peatus majutusettevõtetes 4500 välisturisti rohkem. Majutusettevõtete teenuseid kasutas rohkem kui mullu nii Eesti lähiriikidest – Venemaalt, Lätist, Rootsist ja Norrast kui ka Saksamaalt ning Suurbritanniast saabunud turiste. Soome turistide arv, mis moodustas veebruaris 46% majutusteenuseid kasutanud välisturistide koguarvust, kahanes 5% võrra. Tallinn oli välisturistide hulgas jätkuvalt populaarne sihtkoht. 79% Soomest, 65% Venemaalt, 49% Lätist ning 77% Rootsist saabunud ning majutust kasutanud turistidest peatus pealinna majutusettevõtetes.

44% majutusettevõtete klientidest olid siseturistid. Majutusettevõtete teenuseid kasutas 4000 siseturisti enam kui 2011. aasta veebruaris. Harju maakonna majutusettevõtetes peatus 27%, Tartu maakonna ja Pärnu maakonna majutusettevõtetes kummaski 13% ning Valga maakonna majutusettevõtetes11% majutusteenust kasutanud siseturistidest.

Külastajatele pakkus veebruaris teenust 775 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 16 900 tuba ja 37 400 voodikohta ehk ligi 1000 voodikohta enam kui aasta varem. Täidetud oli kolmandik tubadest ja 27% voodikohtadest.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 29 eurot ning oli 2011. aasta veebruariga võrreldes 3 eurot kallim.

Majutamine piirkonna järgi, veebruar 2012
Majutamine Kokku Põhja- Eesti Kirde- Eesti Kesk- Eesti Lääne- Eesti Lõuna- Eesti
Majutusettevõtted 775 158 52 75 215 275
Toad 16 852 7 911 1 070 999 3 432 3 440
Voodikohad 37 435 16 445 2 271 2 504 7 883 8 332
Tubade täitumus, % 34 41 35 21 29 29
Voodikohtade täitumus, % 27 32 30 15 25 22
Majutatud 151 734 84 051 9 429 6 359 22 104 29 791
Ööbimised 290 510 151 737 19 476 11 056 56 105 52 136
Eesti elanikud 112 456 27 566 11 261 8 373 28 352 36 904
väliskülastajad 178 054 124 171 8 215 2 683 27 753 15 232
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 29 33 28 26 20 25

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.