Majutusettevõtetes peatunud turistide arv kasvas I kvartalis

pressiteade nr 66

Majutusettevõtetes peatus 2012. aasta I kvartalis 488 000 turisti, teatab Statistikaamet. Nii sise- kui välisturistide arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Aasta esimesel kolmel kuul kasutas majutusettevõtete teenuseid 288 000 välisturisti, mis oli 11% enam kui mullu samal ajal. Kolmveerand välisturistidest saabus naaberriikidest Soomest, Venemaalt, Lätist ja Rootsist. Soome turiste peatus majutusettevõtetes 116 000 ehk 40% majutatud välisturistide koguarvust. Jaanuaris ja veebruaris Soomest saabunud turistide arv eelmise aasta sama kuuga võrreldes vähenes, kui märtsis suurenes 7%. Majutusettevõtetes peatus 71 000 Venemaalt saabunud turisti. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenes Venemaa turistide arv 36%. Enam kui pool Venemaalt saabunud turistidest kasutas majutusettevõtete teenuseid jaanuaris, kui Venemaa turistide hulgas on populaarsed aastavahetusreisid. Läti turiste peatus majutusettevõtetes 18 000, mis oli 29% enam kui eelmise aasta esimese kolme kuu kokkuvõttes. Rootsist saabus 4% majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest, ligi 400 turisti enam kui eelmise aasta I kvartalis.

Aasta esimesel kolmel kuul kasutas majutusettevõtete teenuseid 200 000 siseturisti, mis oli 7% enam kui mullu samal perioodil. Siseturistidest enam kui pool oli puhkusereisil ja 30% tööreisil.

Märtsis peatus majutusettevõtetes 108 000 välis- ja 74 000 siseturisti. Eelmise aasta sama kuuga võrreldes suurenes välis- ja siseturistide arv kokku 16%. Külastajatele pakkus märtsis teenust 766 majutusettevõtet ning nende käsutuses oli 16 700 tuba ja 37 200 voodikohta. Täidetud oli 39% tubadest ja 31% voodikohtadest. Eelmise aasta märtsiga võrreldes suurenes voodikohtade täitumus 3 protsendipunkti võrra. Märtsis maksis ööpäev majutusettevõttes keskmiselt 29 eurot ning oli 2 eurot kallim kui eelmise aasta samal ajal.

Majutamine piirkonna järgi, märts 2012
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 766 157 51 75 210 273
Toad 16 721 7 863 1 035 1 006 3 403 3 414
Voodikohad 37 155 16 442 2 170 2 500 7 868 8 175
Tubade täitumus, % 39 48 42 24 34 28
Voodikohtade täitumus, % 31 39 37 18 28 21
Majutatud 182 003 106 168 11 537 7 527 26 732 30 039
Ööbimised 357 623 198 280 24 623 13 582 68 364 52 774
Eesti elanikud 128 258 31 856 13 348 10 661 33 854 38 539
väliskülastajad 229 365 166 424 11 275 2 921 34 510 14 235
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 29 34 28 26 23 23

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.