Aprillis turistide arv majutusettevõtetes suurenes

pressiteade nr 87

Majutusettevõtetes peatus 2012. aasta aprillis 205 000 turisti, mis oli 5% rohkem kui mullu aprillis, teatab Statistikaamet.

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 143 600 välis- ja 61 500 siseturisti, kelle arv suurenes eelmise aasta aprilliga võrreldes vastavalt 7% ja 2%. Kaks kolmandikku majutusteenuseid kasutanud välisturistidest saabus naaberriikidest Soomest, Lätist ja Venemaalt. Nendest riikidest kokku peatus majutusettevõtetes 6% enam turiste kui eelmise aasta aprillis. Neljandik majutusteenuseid kasutanud välisturistidest peatus väljaspool Tallinna, nendest 7% Pärnu ja 5% Tartu linna majutusettevõtetes.

Tallinnas peatus 21% majutatud siseturistidest ning nende arv vähenes eelmise aasta aprilliga võrreldes 2%. Tartu, Pärnu ja Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes peatus vastavalt 15%, 12% ja 11% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest. Siseturistidest 49% oli puhkusereisil ja 36% tööreisil. Eelmise aasta aprilliga võrreldes suurenes töö- ja vähenes puhkusereiside osatähtsus.

Külastajatele pakkus aprillis teenust 794 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 17 300 tuba ja 38 100 voodikohta, mida oli üle 100 toa ja 300 voodikoha enam kui eelmise aasta aprillis. 68% tubadest oli külastajate käsutuses hotellides, 10% külalistemajades ning 22% muud liiki majutusettevõtetes. Täidetud oli 43% tubadest ja 35% voodikohtadest. Hotellides oli tubade ja voodikohtade täitumus suurem, vastavalt 55% ja 49%.

Aprillis maksis ööpäev majutusettevõttes keskmiselt 31 eurot ning oli 3 eurot kallim kui eelmise aasta samal ajal.

Majutamine piirkonna järgi, aprill 2012
Majutamine Kokku Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 794 164 51 78 226 275
Toad 17 275 7 904 1 037 1 043 3 899 3 392
Voodikohad 38 067 16 591 2 208 2 588 8 610 8 070
Tubade täitumus, % 43 56 40 21 36 30
Voodikohtade täitumus, % 35 48 34 16 31 21
Majutatud 205 124 129 272 10 614 6 433 29 638 29 167
Ööbimised 404 119 238 196 22 586 12 157 79 518 51 662
Eesti elanikud 107 440 30 309 11 879 8 243 26 518 30 491
väliskülastajad 296 679 207 887 10 707 3 914 53 000 21 171
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 31 35 25 32 24 25

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.