Mais peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste

pressiteade nr 95

Majutusettevõtetes peatus 2012. aasta mais 248 000 turisti, mis oli 4% rohkem kui mullu samal ajal, teatab Statistikaamet.

Mais kasutas majutusettevõtete teenuseid 179 000 välisturisti, mis oli 5% rohkem kui eelmise aasta ning rohkem kui ühegi varasema aasta mais. Mullusega võrreldes saabus rohkem turiste Venemaalt, Lätist, Leedust ja Saksamaalt. Soome turistide arv vähenes 3%. Naaberriigid on jätkuvalt Eesti suurimad turismipartnerriigid, neist saabus üle 60% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest.

Tallinn oli välisturistide hulgas populaarne sihtkoht. Pealinnas peatus üle 70% majutust kasutanud välisturistidest. Pärnu ja Tartu majutusettevõtete teenuseid kasutas vastavalt 7% ja 6% välisturistidest. Pärnus jäi välisturistide osatähtsus majutusettevõtete klientide hulgas eelmise aasta mai tasemele, Tartus suurenes ühe protsendipunkti võrra. Ida-Viru ja Saare maakonna majutusettevõtetes peatus kummaski 3% välisturistidest. Ida-Viru maakonnas olid ülekaalus Venemaalt saabunud turistid, Saare maakonnas aga Soomest saabunud turistid.

Mais kasutas majutusettevõtete teenuseid 69 000 siseturisti ehk 2% enam kui eelmise aasta mais. Erinevalt välisturistidest ei ületanud majutusettevõtete teenuseid kasutanud siseturistide arv viimase kümnendi mai rekordit.

Mais tegutses 930 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 18 600 tuba ja 42 100 voodikohta. Täidetud oli 47% tubadest ja 37% voodikohtadest.

Ööpäev majutusettevõttes maksis mais keskmiselt 33 eurot ning oli 3 eurot kallim kui eelmise aasta samal kuul. Tallinna majutusettevõttes oli ööpäeva keskmine maksumus riigi keskmisest kõrgem — 41 eurot, mujal Eestis sai ööbida odavamalt. Ida-Virumaal oli ööpäeva keskmine maksumus 28 eurot, Pärnu linnas 27 eurot, Saare maakonnas ja Tartu linnas 26 eurot.

Majutamine piirkonna järgi, mai 2012
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 930 176 56 90 301 307
Toad 18 618 8 091 1 170 1 194 4 606 3 557
Voodikohad 42 056 17 015 2 427 3 094 10 657 8 863
Tubade täitumus, % 47 63 40 25 35 33
Voodikohtade täitumus, % 37 52 35 20 29 24
Majutatud 248 099 152 530 12 511 10 047 37 842 35 169
Ööbimised 478 508 272 855 25 966 19 230 94 768 65 689
Eesti elanikud 121 680 31 488 12 717 11 723 29 045 36 707
väliskülastajad 356 828 241 367 13 249 7 507 65 723 28 982
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 33 39 28 25 26 24

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.