Majutusettevõtetes peatus I poolaastal rekordarv turiste

pressiteade nr 104

Majutusettevõtetes peatus 2012. aasta I poolaastal 1,24 miljonit turisti, mis oli 6% rohkem kui eelmise aasta ning rohkem kui ühegi varasema aasta I poolaastal, teatab Statistikaamet.

I poolaastal kasutas majutusettevõtete teenuseid 817 000 välisturisti, mis oli 6% rohkem kui eelmise aasta samal ajal. Mullusega võrreldes saabus rohkem turiste naaberriikidest Venemaalt ja Lätist, samuti Saksamaalt, Norrast, Itaaliast ja Prantsusmaalt. Soome turistide arv, mis vähenes 2%, on olnud selle aasta enamikul kuudel väiksem kui aasta varem. Naaberriigid on jätkuvalt Eesti suurimad turismipartnerriigid, neist saabus ligi 70% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest.

I poolaastal kasutas majutusettevõtete teenuseid 427 000 siseturisti ehk 5% enam kui eelmise aasta I poolaastal. Erinevalt välisturistidest ei ületanud majutusettevõtete teenuseid kasutanud siseturistide arv viimase kümnendi I poolaasta rekordit. Jätkuvalt on siseturistide hulgas populaarseimad Harju, Pärnu ja Tartu maakonna majutusettevõtted, kus peatus vastavalt 27%, 13% ja 12% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest.

Juunis kasutas majutusettevõtete teenuseid 303 000 turisti. Välisturiste majutati 1% ja siseturiste 6% rohkem kui eelmise aasta juunis. Venemaalt saabus üle 6000 turisti rohkem kui mullu juunis. Juunis oli külastajate käsutuses 1 084 majutusettevõtet 21 000 toa ja 47 000 voodikohaga. Täidetud oli pool tubadest ja 41% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis juunis keskmiselt 32 eurot ning oli 3 eurot kallim kui eelmise aasta samal kuul. Tallinna majutusettevõttes oli ööpäeva keskmine maksumus riigi keskmisest kõrgem — 39 eurot, mujal Eestis sai ööbida odavamalt.

Majutamine piirkonna järgi, juuni 2012
Majutamine Kokku Põhja- Eesti Kirde- Eesti Kesk- Eesti Lääne- Eesti Lõuna- Eesti
Majutusettevõtted 1 084 188 65 98 397 336
Toad 20 552 8 286 1 259 1 321 5 598 4 088
Voodikohad 47 109 17 427 2 603 3 458 13 771 9 850
Tubade täitumus, % 50 69 42 30 39 37
Voodikohtade täitumus, % 41 57 39 25 33 29
Majutatud 302 905 167 722 13 771 14 213 61 479 45 720
Ööbimised 580 382 300 283 30 654 26 246 136 136 87 063
Eesti elanikud 177 321 37 452 16 658 20 013 49 510 53 688
väliskülastajad 403 061 262 831 13 996 6 233 86 626 33 375
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 32 37 28 22 27 22

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.