Juulis peatus majutusettevõtetes rekordarv välisturiste

pressiteade nr 119

Majutusettevõtetes peatus 2012. aasta juulis 279 000 välisturisti, mis oli 2% rohkem kui eelmise aasta ning rohkem kui ühegi varasema aasta juulis, teatab Statistikaamet.

Mullusega võrreldes saabus juulis rohkem turiste naaberriikidest Venemaalt ja Lätist, vastavalt 14% ja 22%, samuti mitmetest Euroopa riikidest ning kaugemaltki — Aasiast, Ameerikast ja Austraaliast. Soome turistide arv vähenes 1% ja on olnud selle aasta enamus kuudel väiksem kui aasta varem. Samas on Soome jätkuvalt Eesti suurim turismipartnerriik, kust saabus juulis 48% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest. 65% kõigist majutatud välisturistidest peatus Tallinnas ning pealinnas suurenes majutatud välisturistide arv riigi keskmisest enam. Viiendiku võrra rohkem välisturiste kui eelmise aasta juulis peatus Kirde-Eesti ja 8% rohkem Lõuna-Eesti majutusettevõtetes. Kesk- ja Lääne-Eesti majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistide arv vähenes.

Juulis kasutas majutusettevõtete teenuseid 126 000 siseturisti ehk 1% vähem kui eelmise aasta juulis. Siseturistid eelistasid Lääne- ja Lõuna-Eesti majutusettevõte teenuseid, nendes piirkondades peatus üle 60% kõigist majutusteenuseid kasutanud siseturistidest. Kirde-Eestis, kus peatus 11% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest, suurenes siseturistide arv 18%. Vähem siseturiste kui eelmise aasta juulis peatus Kesk- ja Lääne-Eesti majutusettevõtetes.

Juulis oli külastajate käsutuses 1100 majutusettevõtet 21 000 toa ja 49 000 voodikohaga. Täidetud oli 61% tubadest ning see oli kahe protsendipunkti võrra vähem kui eelmise aasta juulis. Ööpäev majutusettevõttes maksis juulis keskmiselt 31 eurot ning oli 3 eurot kallim kui eelmise aasta samal kuul. Ööpäeva keskmine maksumus oli riigi keskmisest kõrgem Tallinna ja Pärnu majutusettevõttes (kummaski maksis ööbimine keskmiselt 36 eurot) ning Saare maakonna majutusettevõttes (32 eurot). Mujal Eestis sai ööbida odavamalt.

Majutamine piirkonna järgi, juuli 2012
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 1 100 188 66 104 404 338
Toad 20 787 8 268 1 437 1 357 5 836 3 889
Voodikohad 49 166 17 433 3 635 3 537 14 388 10 173
Tubade täitumus, % 61 78 50 35 57 45
Voodikohtade täitumus, % 54 73 43 29 51 37
Majutatud 405 259 213 786 21 531 16 187 95 831 57 924
Ööbimised 816 491 394 682 48 536 31 834 225 721 115 718
Eesti elanikud 248 151 45 006 28 021 23 006 76 923 75 195
väliskülastajad 568 340 349 676 20 515 8 828 148 798 40 523
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 31 35 26 21 30 21

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.