Kolmveerandil leibkondadest on kodus internetiühendus

pressiteade nr 121

2012. aasta I kvartalis oli 75%-l leibkondadest kodus internetiühendus, teatab Statistikaamet. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on selliste leibkondade osatähtsus suurenenud neli protsendipunkti.

Interneti lairibaühendus (DSL, kaabel-TV, 3G mobiilne internet jne) oli 74%-l leibkondadest, nende osatähtsus tõusis eelmise aastaga võrreldes kaheksa protsendipunkti. Vähemalt kahe täiskasvanu ja lastega leibkondadest oli kodune internetiühendus peaaegu kõigil. Üksi elavatest täiskasvanutest 58%-l, mis on eelmise aastaga võrreldes tõusnud kümne protsendipunkti võrra. Koduse internetiühenduse puudumise peamise põhjusena märkisid leibkonnad vähest interneti kasutamisoskust ja seadmete suurt kulu.

Arvutit ja internetti on kasutanud kaheksa kümnest 16–74-aastasest elanikust. Vähem oli arvuti ja interneti kasutamine levinud vanemates vanuserühmades. 55–64-aastaste hulgas kasutasid arvutit ja internetti kuus kümnest ning 65–74-aastaste hulgas kolm kümnest. Seejuures on internetikasutajate osatähtsus 55–64-aastaste hulgas tõusnud aastaga kuus ja 65–74-aastaste hulgas kaks protsendipunkti.

Levinumad interneti kasutamise eesmärgid on veebiajakirjanduse lugemine, meilivahetus, info otsimine ja internetipangandus. Neil põhjustel on internetti kasutanud üheksa internetikasutajat kümnest. Arvuti kasutamisel osatakse enim kopeerida ja liigutada infot failides ja kataloogides ning kanda üle faile arvutist mõnda teise seadmesse ja vastupidi. Neid toiminguid on teostanud vastavalt kaheksa ja seitse arvutikasutajat kümnest.

10 ja enama hõivatuga ettevõtete töötajatest kasutavad igapäevatöös arvutit ja internetti ligi pooled. Kui finants- ja kindlustusettevõtetes kasutavad arvutit enam-vähem kõik töötajad, siis põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi ning mäetööstuse ettevõtete töötajatest vaid viiendik. Peaaegu kõik 10 ja enama hõivatuga ettevõtted on kasutanud avaliku sektori e-teenuseid ja nendega rahule jäänud, viiendik on väga rahul. Ka ID-kaarti on 2012. aasta seisuga kasutanud enamik — üheksa ettevõtet kümnest, enim digitaalallkirja andmiseks.

Infotehnoloogia kasutamist 16–74-aastaste elanike ja leibkondade hulgas uurib Statistikaamet tööjõu-uuringu lisana alates 2005. aastast. Uuring korraldatakse II kvartalis I kvartali kohta. 2012. aastal osales uuringus 4900 elanikku. Leibkond on ühel aadressil elav ja ühist raha kasutav inimeste rühm, kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Erineb perekonnast, mis rajaneb sugulus- või hõimlussuhetel.

Infotehnoloogia kasutamist ettevõtetes uurib Statistikaamet 2001. aastast. 2012. aastal osales uuringus 3100 ettevõtet. Vaatlus hõlmab 10 ja enama hõivatuga ettevõtteid.

Infotehnoloogia kasutamist 16–74-aastaste elanike, leibkondade ja ettevõtetes hulgas uurivad statistikaorganisatsioonid harmoniseeritud metoodika alusel kõigis Euroopa Liidu riikides.

Täpsem teave:

Mari Soiela
Juhtivstatistik
Ettevõtluse aastastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9386

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (infotehnoloogia leibkonnas ja infotehnoloogia ettevõttes).