Suvekuudel oli majutusettevõtetes rohkelt turiste

pressiteade nr 132

Majutusettevõtetes peatus 2012. aasta kolmel suvekuul kokku üle miljoni turisti, teatab Statistikaamet. Välisturiste peatus majutusettevõtetes 1% ja siseturiste 3% rohkem kui eelmisel suvel.

Majutusettevõtetes peatus turismi kõrghooajal juunis, juulis ja augustis kokku 710 000 välisturisti ehk ligi 5000 välisturisti rohkem kui eelmise aasta samal ajal. Enamik majutusettevõtetes peatunud välisturistidest tuli Eestisse puhkama ning vaid 16%-l oli reis seotud töö või äriga. Turiste saabus rohkem kui eelmisel suvel naabermaadest Venemaalt ja Lätist, vastavalt 30% ja 13%, samuti mitmest Euroopa, Ameerika ja Aasia riigist. Venemaa turistide osatähtsus välisturistide koguarvus kasvas aastaga kaks protsendipunkti. Soome turistide arv aga vähenes kõigil kolmel suvekuul eelmise aasta vastava ajaga võrreldes. Vähem turiste kui eelmisel suvel saabus ka Rootsist, Suurbritanniast, Hispaaniast ja Itaaliast. Tavapäraselt peatus kaks kolmandikku välisturistidest Tallinna majutusettevõtetes, 12% kasutas Pärnu maakonna ja 6% Tartu maakonna majutusettevõtete teenuseid.

Suvekuudel peatus majutusettevõtetes 343 000 siseturisti ehk 10 000 turisti enam kui eelmise aasta suvel. Kolmel suvekuul kokku peatus majutusettevõtetes enam kui pool 2012. aasta 8 kuu jooksul majutusteenuseid kasutanud siseturistidest. 63% majutatud siseturistidest olid puhkusereisil ja 21% tööreisil. Viiendik siseturistidest eelistas Harju maakonna, 14% Pärnu maakonna ja 10% Ida-Viru maakonna majutusettevõte teenuseid.

Augustis peatus majutusettevõtetes 344 000 turisti, nendest 35% olid siseturistid. Siseturiste peatus majutusettevõtetes 4% rohkem ja välisturiste 1% vähem kui eelmise aasta samal kuul. Külastajate käsutuses oli 1094 majutusettevõtet 21 000 toa ja 49 000 voodikohaga. Täidetud oli 54% tubadest ning see oli ühe protsendipunkti võrra vähem kui eelmise aasta augustis. Ööpäev majutusettevõttes maksis augustis keskmiselt 30 eurot ning oli kaks eurot kallim kui eelmise aasta samal kuul.

Majutamine piirkonna järgi, august 2012
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 1 094 189 66 104 398 337
Toad 20 619 8 293 1 361 1 364 5 675 3 926
Voodikohad 48 565 17 466 3 168 3 621 14 177 10 133
Tubade täitumus, % 54 70 46 31 48 41
Voodikohtade täitumus, % 45 61 43 29 38 32
Majutatud 344 395 179 884 17 820 15 650 75 795 55 246
Ööbimised 674 196 332 961 41 760 32 721 167 334 99 420
Eesti elanikud 220 024 44 017 21 965 24 555 66 571 62 916
väliskülastajad 454 172 288 944 19 795 8 166 100 763 36 504
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 30 35 25 20 29 22

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.