Oktoobris turistide arv majutusettevõtetes suurenes

pressiteade nr 155

Majutusettevõtetes peatus 2012. aasta oktoobris 220 000 sise- ja välisturisti, mis oli 3% enam kui eelmise aasta oktoobris, teatab Statistikaamet.

Oktoobris peatus majutusettevõtetes 144 000 välisturisti ehk 65% majutusteenuseid kasutanud turistidest. Kaks kolmandikku majutatud välisturistidest saabus naaberriikidest Soomest, Venemaalt ja Lätist. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes vähenes Soome turistide arv 3% ning suurenes Venemaalt ja Lätist tulnute oma (vastavalt 18% ja 11%). Suurematest turismipartnerriikidest jäi Rootsi ja Saksamaa turistide arv eelmise aasta oktoobriga võrreldes samale tasemele ning Norra turistide arv vähenes 3%. Enamik välisturiste peatus jätkuvalt Tallinnas — 77% majutatud välisturistidest. 7% majutatud välisturistidest peatus Pärnu, 5% Tartu ja 3% Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes.

Oktoobris peatus majutusettevõtetes 76 000 siseturisti, mis oli 6% enam kui mullu samal kuul. Tallinnas peatus ligi viiendik, Pärnu maakonnas 14%, Tartu maakonnas 13% ja Ida-Viru maakonnas kümnendik majutusteenuseid kasutanud siseturistidest.

Oktoobris pakkus külastajatele majutusteenust 820 majutusettevõtet 18 000 toa ja 39 000 voodikohaga. Täidetud oli 45% tubadest ja 35% voodikohtadest. 36% oktoobris müügilolnud voodikohtadest oli Tallinna majutusettevõtetes ning voodikohtade täitumus Tallinnas oli oluliselt suurem riigi keskmisest — täidetud oli pool voodikohtadest. Pärnu, Tartu ja Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes oli vastavalt 13%, 7%, 6% voodikohtadest ning voodikohtade täitumus oli Tartu ja Pärnu maakonna majutusettevõtetes võrdne riigi keskmisega, Ida-Viru maakonnas aga viis protsendipunkti kõrgem.

Ööpäev majutusettevõttes maksis oktoobris keskmiselt 31 eurot ning oli mullusega võrreldes kolm eurot kallim. Keskmisest kallim oli ööbida Tallinnas.

Majutamine piirkonna järgi, oktoober 2012
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 820 169 53 78 246 274
Toad 17 789 8 041 1 043 1 043 4 256 3 406
Voodikohad 39 443 16 647 2 181 2 604 9 701 8 310
Tubade täitumus, % 45 58 49 28 36 30
Voodikohtade täitumus, % 35 47 40 19 30 22
Majutatud 219 949 134 723 11 956 8 496 34 364 30 410
Ööbimised 432 007 242 388 26 952 15 669 91 117 55 881
Eesti elanikud 134 088 35 293 14 931 11 263 35 986 36 615
väliskülastajad 297 919 207 095 12 021 4 406 55 131 19 266
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 31 35 29 28 25 24

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.