Novembris suurenes majutusettevõtetes enim siseturistide arv

pressiteade nr 7

Majutusettevõtetes peatus 2012. aasta novembris 195 000 sise- ja välisturisti, siseturiste oli 12% ja välisturiste 3% enam kui aasta varem novembris, teatab Statistikaamet.

Novembris kasutas majutusettevõtete teenuseid 73 000 siseturisti ehk 8000 siseturisti enam kui 2011. aasta samal kuul. Tallinnas peatus ligi viiendik, Pärnu maakonnas 15%, Tartu maakonnas 13% ja Ida-Viru maakonnas kümnendik majutusteenuseid kasutanud siseturistidest.

Novembris peatus majutusettevõtetes 122 000 välisturisti ehk 63% majutusteenuseid kasutanud turistidest. Soome turistide arv, mis mitmel eelneval kuul oli langustrendis, suurenes 2011. aasta novembriga võrreldes 5%. Samuti suurenes Venemaa ja Läti turistide arv (vastavalt 35% ja 9%). Rootsist, Norrast, Saksamaalt ja Leedust saabus vähem turiste kui 2011. aasta novembris. Enamik välisturiste peatus jätkuvalt Tallinnas — 78% majutatud välisturistidest. 5% majutatud välisturistidest peatus Pärnu, sama palju Tartu ja 4% Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes.

Novembris pakkus külastajatele majutusteenust 773 majutusettevõtet 17 000 toa ja 38 000 voodikohaga. Täidetud oli 42% tubadest ja 32% voodikohtadest. Suurtes majutusettevõtetes (100 ja enam tuba) paiknes 37% kõigist müügisolevatest voodikohtadest, keskmistes (30 kuni 99 tuba) neljandik ja väikestes (kuni 30 tuba) 38% voodikohtadest. 56% turistidest, kolmandik sise- ja 69% välisturistidest, eelistas peatuda suurtes majutusettevõtetes. Kuni 30 toaga majutusettevõtetes suurenes turistide arv 2011. aasta novembriga võrreldes 11%, sealhulgas 1–9 toaga majutusettevõtetes 15%. Keskmise suurusega ja suurtes majutusettevõtetes oli turistide arvu kasv väiksem, vastavalt 6% ja 5%.

Ööpäev majutusettevõttes maksis novembris keskmiselt 31 eurot ning oli 2011. aasta sama kuuga võrreldes euro võrra kallim. Keskmisest kallim oli ööbida Tallinnas.

Majutamine piirkonna järgi, november 2012
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 773 162 50 76 219 266
Toad 17 222 7 965 1 026 1 024 3 848 3 359
Voodikohad 37 871 16 422 2 137 2 473 8 750 8 089
Tubade täitumus, % 42 52 49 27 35 28
Voodikohtade täitumus, % 32 42 40 19 27 19
Majutatud 195 155 119 705 12 140 8 507 28 035 26 768
Ööbimised 367 115 207 604 25 856 14 450 72 092 47 113
Eesti elanikud 122 585 34 910 13 327 11 123 30 974 32 251
väliskülastajad 244 530 172 694 12 529 3 327 41 118 14 862
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 31 35 30 27 23 25

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.