Kaupade eksport kasvas mullu mõõdukalt

pressiteade nr 19

2012. aastal suurenes kaupade eksport 2011. aastaga võrreldes 4% ja import 9%, teatab Statistikaamet. Ekspordi ja impordi kasv oli aeglasem kui aasta varem, mil kumbki suurenes 37%.

2012. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 12,6 miljardi euro eest ja imporditi Eestisse 13,8 miljardi euro väärtuses. Eesti kaubavahetuse puudujääk oli 1,2 miljardit eurot, mis on ligi kaks korda suurem kui 2011. aastal, mil puudujääk oli 0,66 miljardit eurot. Suurim ülejääk tekkis Eesti kaubavahetuses Rootsi ja Venemaaga (mõlemasse riiki ületas eksport importi 0,6 miljardit eurot). Suurim puudujääk tekkis aga kaubavahetuses Saksamaa ja Leeduga.

Peamised riigid, kuhu Eestist 2012. aastal kaupu eksporditi, olid Rootsi (16% Eesti koguekspordist), Soome (15%) ja Venemaa (12%). Enim suurenes eksport Venemaale ja Lätti (kasv vastavalt 16% ja 15%), vähenes aga USA-sse (langus 22%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ja kütuseid, Soome elektriseadmeid ja mööblit, Venemaale mehaanilisi ja elektriseadmeid.

Kõige rohkem imporditi Eestisse kaupu Soomest (14% Eesti koguimpordist), Saksamaalt ja Rootsist (kummastki 10%). Enim suurenes kaupade sissevedu Soomest ja Leedust (kasv vastavalt 25% ja 14%). Soomest imporditi kõige rohkem kütust ja elektriseadmeid, Saksamaalt transpordivahendeid ning mehaanilisi seadmeid ning Rootsist elektriseadmeid.

2012. aastal eksporditi enim masinaid ja seadmeid (29% Eesti koguekspordist), mineraalseid kütuseid (sh bensiin, põlevkiviõli, elektrienergia) (15%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (9%). Aastaga suurenes kõikide kaubajaotiste (v.a mineraalsed kütused) ekspordikäive. Eesti koguekspordi suurenemist mõjutas enim masinate ja seadmete väljavedu (kasv 9% ehk 301 miljoni euro võrra). Samuti suurenes oluliselt ka põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu (15% ehk 148 miljoni euro võrra). Mineraalsete toodete väljavedu aga vähenes võrreldes 2011. aastaga (langus 9%).

2012. aastal imporditi enim masinaid ja seadmeid (29% Eesti koguimpordist), mineraalseid kütuseid (15%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Eesti koguimpordi suurenemist mõjutas kõige rohkem masinate ja seadmete ning transpordivahendite sissevedu (kasv vastavalt 13% ja 21%). Samal ajal vähenes mineraalsete toodete sissevedu (langus 7%).

2012. aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 0,9 miljardi euro väärtuses ja imporditi 1,1 miljardi euro eest. Võrreldes 2011. aasta detsembriga vähenes eksport 5%, import aga suurenes 9%.

Võrreldes 2012. aasta novembriga kahanes detsembris eksport 23% ning import 5%. Detsembris oli langus kõikide peamiste kaubajaotiste ekspordis (v.a mineraalsed kütused). Kõige enam kahanes kuuga masinate ja seadmete ning metallide ja metalltoodete väljavedu. Ka enamiku kaubajaotiste import vähenes, suurim langus oli masinate ja seadmete ning metallide ja metalltoodete sisseveos.

2012. aastal tõusid ekspordihinnad 2011. aastaga võrreldes 2%, impordihinnad aga 4% (2011. aastal oli aastakasv vastavalt 10% ja 11%).

Eesti kaubavahetus, jaanuar–detsember, 2011–2012
  Eksport,
mln eurot
Import,
mln eurot
Bilanss,
mln eurot
2011 2012 muutus,
%
2011 2012 muutus,
%
2011 2012
KOKKU 12 012,6 12 551,3 4 12 671,4 13 751,8 9 -658,8 -1 200,4
Jaanuar 821,3 947,8 15 901,6 981,5 9 -80,3 -33,7
Veebruar 838,6 980,9 17 892,9 1 090,1 22 -54,4 -109,2
Märts 1 079,1 1 073,7 -1 1 171,8 1 198,3 2 -92,8 -124,6
Aprill 1 097,3 1 022,2 -7 1 166,1 1 123,8 -4 -68,8 -101,6
Mai 1 121,9 1 040,7 -7 1 149,5 1 157,7 1 -27,6 -116,9
Juuni 955,1 1 028,1 8 1 003,2 1 147,9 14 -48,1 -119,8
Juuli 937,9 1 048,7 12 1 012,2 1 160,3 15 -74,3 -111,7
August 1 032,9 1 124,4 9 1 097,2 1 230,4 12 -64,3 -106,0
September 1 091,7 1 127,2 3 1 099,6 1 153,2 5 -7,9 -26,1
Oktoober 1 041,3 1 114,0 7 1 074,2 1 294,4 20 -32,9 -180,4
November 1 060,0 1 157,0 9 1 110,9 1 133,0 2 -50,8 24,0
Detsember 935,6 886,5 -5 992,1 1 081,0 9 -56,5 -194,6

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, 2012
Sihtriik, riikide ühendus Eksport Saatjariik, riikide ühendus Import
mln eurot osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
mln eurot osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
Kokku 12 551,3 100 4 Kokku 13 751,8 100 9
EL27 8 276,3 66 4 EL27 11 008,1 80 11
EA17 3 562,6 28 -1 EA17 5 128,9 37 17
SRÜ 1 828,0 15 15 SRÜ 1 383,5 10 1
1.Rootsi 1 997,8 16 7 1.Soome 1 988,5 14 25
2.Soome 1 827,4 15 1 2.Saksamaa 1 417,7 10 10
3.Venemaa 1 518,7 12 16 3.Rootsi 1 398,9 10 5
4.Läti 1 099,1 9 15 4.Läti 1 308,9 10 -4
5.Leedu 675,6 5 23 5.Leedu 1 186,6 9 14
6.USA 584,8 5 -22 6.Venemaa 933,2 7 -11
7.Saksamaa 563,7 4 2 7.Poola 852,7 6 0
8.Norra 421,9 3 17 8.Suurbritannia 526,6 4 20
9.Holland 306,6 2 -5 9.Holland 526,3 4 13
10.Taani 297,8 2 -2 10.Hiina 479,3 3 5

Eksport ja import kaubajaotise järgi, 2012
Kaubajaotis kombineeritud
nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln eurot
mln eurot osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
mln eurot osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
KOKKU 12 551,3 100 4 13 751,8 100 9 -1 200,4
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 1 163,2 9 15 1 359,3 10 9 -196,0
Mineraalsed tooted (V) 1 872,8 15 -9 2 127,3 15 -7 -254,5
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 647,1 5 15 1 123,3 8 17 -476,2
Kummi- ja plasttooted (VII) 385,2 3 10 670,8 5 9 -285,6
Puit ja puittooted (IX) 931,4 7 1 324,8 2 9 606,5
Paber ja pabertooted (X) 316,2 3 1 239,9 2 6 76,4
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 357,4 3 2 558,2 4 5 -200,8
Metall ja metalltooted (XV) 1 038,6 8 1 1 074,0 8 -3 -35,5
Masinad ja seadmed (XVI) 3 592,5 29 9 3 928,6 29 13 -336,0
Transpordivahendid (XVII) 634,9 5 7 1 260,5 9 21 -625,6
Mitmesugused tööstustooted (XX) 830,1 7 6 279,6 2 21 550,5
Muu 782,0 6 8 805,4 6 21 -23,6
 

Täpsem teave:

Riina Kerner
Analüütik
Väliskaubandusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9377

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (detsember ja 2012. aasta). Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.