Majutusettevõtetes peatus mullu 2,8 miljonit turisti

pressiteade nr 21

Eesti majutusettevõtetes peatus 2012. aastal 2,8 miljonit sise- ja välisturisti, mida oli 4% enam kui aasta varem, teatab Statistikaamet. 2011. aastaga võrreldes oli välisturiste 4% ja siseturiste 5% rohkem.

Välisturistid moodustasid sarnaselt eelmistele aastatele kaks kolmandikku turistide koguarvust. Lähinaabrid Soome, Venemaa ja Läti on Eesti suurimad turismipartnerriigid, neist saabus 64% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest. Venemaalt ja Lätist saabus 2011. aastaga võrreldes vastavalt 31% ja 18% rohkem turiste. Soome turistide arv, mis oli aasta enamikel kuudel langustrendis, vähenes aasta kokkuvõttes 1% ehk 11 000 turisti võrra. Vähem turiste saabus ka Rootsist, Suurbritanniast, Norrast, Itaaliast ning Poolast. Samas Aasia ja Ameerika riikidest ning Austraaliast saabunud turiste peatus majutusettevõtetes enam kui aasta varem.

Majutusettevõtetes peatus 2012. aastal 966 000 siseturisti, mis on 5% rohkem kui 2011. aastal ning 2% enam kui siseturismi rekordaastal 2008. aastal. Siseturistid eelistasid Lõuna-Eesti majutusettevõtteid, kus peatus 30% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest, samuti Lääne- ja Põhja-Eesti majutusettevõtteid, kus kummaski peatus 26% siseturistidest. Enim ehk 11% suurenes siseturistide arv Põhja-Eesti majutusettevõtetes.

Detsembris kasutas majutusettevõtete teenuseid 131 000 välis- ja 78 000 siseturisti ehk vastavalt 5% ja 9% rohkem kui 2011. aasta detsembris. Külastajatele oli avatud 756 majutusettevõtet 17 000 toa ja 38 000 voodikohaga. Täidetud oli 40% tubadest ja kolmandik voodikohtadest. Ööpäev maksis majutusettevõttes keskmiselt 31 eurot ning oli ühe euro võrra kallim kui 2011. aasta detsembris.

Majutamine, 2009–2012
Näitaja 2009 2010 2011 2012*
Majutatute arv 2 147 133 2 401 763 2 725 937 2 839 895
Eesti elanikud 766 593 837 811 918 018 966 376
väliskülastajad 1 380 540 1 563 952 1 807 919 1 873 519
Ööbimiste arv 4 122 526 4 700 680 5 399 392 5 544 537
Eesti elanikud 1 381 830 1 496 959 1 650 527 1 721 498
väliskülastajad 2 740 696 3 203 721 3 748 865 3 823 039
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 28 27 29 31
* 2012. aasta andmed on esialgsed.

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.