Jaanuaris peatus majutusettevõtetes rohkem turiste kui aasta eest

pressiteade nr 31

Majutusettevõtetes peatus 2013. aasta jaanuaris 163 000 turisti, mis oli 6% enam kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet. Venemaalt saabus kolmandiku võrra rohkem turiste kui Soomest.

Jaanuaris kasutas majutusettevõtete teenuseid 99 000 välis- ja 64 000 siseturisti ehk vastavalt 5% ja 8% rohkem kui eelmise aasta jaanuaris. Enamik majutusteenuseid kasutanud välisturistidest saabus naaberriikidest Venemaalt, Soomest ja Lätist. Majutusettevõtete teenuseid kasutas 41 000 Venemaa turisti ehk 42% majutatud välisturistidest. Venemaa turiste peatus majutusettevõtetes 10% rohkem kui aasta eest jaanuaris. Teist aastat järjest on jaanuaris majutusettevõtete klientide hulgas rohkem turiste Venemaalt kui Soomest. Majutusettevõtetes peatus 31 000 Soome turisti ehk 2% enam kui jaanuaris aasta tagasi. Suurenes ka Lätist, Leedust ja Saksamaalt saabunud turistide arv. Rootsi, Norra ja Suurbritannia turistide arv vähenes.

Jaanuaris olid 39% majutusettevõtete klientidest siseturistid. Majutusettevõtete teenuseid kasutas ligi 5000 siseturisti enam kui 2012. aasta jaanuaris. 29% siseturistidest peatus Harju maakonna, 12% Pärnu maakonna ning 11% Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes. Siseturistidest 54% oli puhkusereisil ja ligi kolmandik tööreisil.

Külastajatele pakkus jaanuaris teenust 828 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 17 000 tuba ja 38 000 voodikohta. Voodikohti oli ligi 600 enam kui aasta eest jaanuaris. Täidetud oli 35% tubadest ja 29% voodikohtadest. Suurtes, enam kui 100 toaga majutusettevõtetes oli 37% voodikohtadest ning neid kasutas enam kui pool jaanuaris majutusteenuseid kasutanud turistidest. Samas väikestes, kuni 10 toaga majutusettevõtetes oli 16% voodikohtadest ning neid kasutas 6% majutatud turistidest. Suurtes majutusettevõtetes oli voodikohtade täitumus (42%) oluliselt suurem Eesti keskmisest ning ületas neli korda väikeste majutusettevõtete voodikohtade täitumuse (11%).

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 33 eurot ning oli 2012. aasta jaanuariga võrreldes kolm eurot kallim.

Jaanuaris majutusettevõtetes majutatud turistid, 2004–2013

Diagramm: Jaanuaris majutusettevõtetes majutatud turistid, 2004–2013

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.