Transpordivahendid suurendasid jaanuari kaubavahetust

pressiteade nr 33

2013. aasta jaanuaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 19% ja imporditi Eestisse 16% rohkem kui eelmise aasta jaanuaris, teatab Statistikaamet. Ekspordi ja impordi kasvu mõjutasid ühekordsed suuremahulised tehingud transpordivahenditega.

Jaanuaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,13 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,14 miljardi euro eest. Kui 2012. aasta jaanuaris oli kaubavahetuse puudujääk 34 miljonit eurot, siis tänavu jaanuaris oli see üle nelja korra väiksem ehk 8 miljonit eurot.

Eestist eksporditi jaanuaris enim masinaid ja seadmeid (26% Eesti koguekspordist), transpordivahendeid (18%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (9%). Enim mõjutas Eesti koguekspordi suurenemist transpordivahendite väljavedu, mis oli üle viie korra suurem kui eelmise aasta jaanuaris. Ekspordi kasvu mõjutas ka masinate ja seadmete ning keemiatööstuse toodete väljaveo suurenemine (kasv vastavalt 10% ja 72%). Samal ajal vähenes mineraalsete kütuste ning metalltoodete väljavedu (langus vastavalt 37% ja 23%).

Jaanuaris imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (26% Eesti koguimpordist), transpordivahendeid (16%) ning mineraalseid kütuseid (sh bensiin, põlevkiviõli ja elektrienergia) (14%). Enim mõjutas Eesti koguimpordi suurenemist transpordivahendite sisseveo suurenemine (kasv 130%). Oluliselt suurenes ka masinate ja seadmete ja põllumajandussaaduste ja toidukaupade sissevedu (kasv vastavalt 13% ja 19%).

Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Soome (26% Eesti koguekspordist), järgnesid Rootsi (15%), Läti ja Venemaa (kumbki 8%). Oluliselt mõjutas Eesti koguekspordi suurenemist võrreldes 2012. aasta jaanuariga väljaveo suurenemine Soome (kasv 127%). Samas vähenes eksport Hollandisse ja USA-sse. Üle poole Soome eksporditavate kaupade väärtusest moodustas transpordivahendite väljavedu. Rootsi eksporditi enim masinaid ja seadmeid ning Venemaale jooke ja alkoholi.

Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (23% Eesti koguimpordist), järgnesid Rootsi (10%) ja Saksamaa (9%). Impordi kasvu mõjutas enim sisseveo suurenemine Soomest ja Venemaalt (kasv vastavalt 92% ja 38%). Mõnevõrra vähenes kaupade sissevedu Saksamaalt (langus 12%). Soomest imporditi enim transpordivahendeid, Rootsist elektriseadmeid ning Saksamaalt sõidukeid.

Eesti kaubavahetus kasvas ka kuises võrdluses. Võrreldes detsembriga kasvas jaanuaris eksport 27% ja import 4%. Arvestamata ühekordseid tehinguid transpordivahenditega jaanuari kaubavahetuses, kasvas eksport võrreldes detsembriga 10%, import aga kahanes 5%.

Eurostati andmetel suurenes nii jaanuaris kui ka veebruaris Eesti ettevõtjate ja tarbijate kindlustunnet kajastav majandususaldusindeks. Sama näitaja suurenes veebruaris eelneva kuuga võrreldes kõikides EL riikides, v.a Läti, Luksemburg ja Suurbritannia.

Eesti kaubavahetus, 2011–2013 (kuud)

Diagramm: Eesti kaubavahetus, 2011–2013 (kuud)

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, jaanuar 2013
Sihtriik, riikide ühendus Eksport,
mln eurot
Osatähtsus, % Muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln eurot
Osatähtsus, % Muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
Kokku 1 129,8 100 19 Kokku 1 137,4 100 16
EL27 842,2 75 37 EL27 923,1 81 21
EA 440,7 39 54 EA 477,0 42 32
SRÜ 106,5 9 12 SRÜ 99,7 9 -6
1.Soome 297,6 26 127 1.Soome 257,3 23 92
2.Rootsi 173,4 15 24 2.Rootsi 114,0 10 27
3.Läti 93,5 8 28 3.Saksamaa 103,9 9 -12
4.Venemaa 90,1 8 16 4.Läti 96,1 8 17
5.Leedu 59,3 5 40 5.Leedu 90,1 8 27
6.Saksamaa 44,4 4 -6 6.Venemaa 82,5 7 38
7.USA 44,4 4 -26 7.Poola 71,4 6 -15
8.Norra 38,7 3 40 8.Hiina 45,0 4 20
9.Taani 29,2 3 20 9.Suurbritannia 31,0 3 -12
10.Holland 24,4 2 -50 10.Holland 30,1 3 4

Eksport ja import kaubajaotiste järgi, jaanuar 2013
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss,
mln eurot
mln
eurot
osatähtsus, % muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
KOKKU 1 129,8 100 19 1 137,4 100 16 -7,6
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 100,8 9 29 104,1 9 19 -3,3
Mineraalsed tooted (V) 98,9 9 -37 158,4 14 5 -59,5
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 64,1 6 72 91,8 8 12 -27,7
Kummi- ja plasttooted (VII) 28,7 3 8 51,5 5 12 -22,8
Puit ja puittooted (IX) 87,0 8 22 24,6 2 14 62,4
Paber ja pabertooted (X) 26,1 2 -8 18,9 2 11 7,2
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 31,3 3 20 46,6 4 3 -15,3
Metall ja metalltooted (XV) 70,3 6 -23 82,4 7 -3 -12,1
Masinad ja seadmed (XVI) 292,6 26 10 292,8 26 13 -0,2
Transpordivahendid (XVII) 201,2 18 417 181,7 16 130 19,4
Mitmesugused tööstustooted (XX) 72,2 6 16 21,3 2 9 50,9
Muu 56,7 5 -14 63,2 6 -28 -6,5

Täpsem teave:

Riina Kerner
Analüütik
Väliskaubandusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9377

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.