Märtsis tööstustoodang suurenes võrreldes mullusega

pressiteade nr 52

Tööstusettevõtted tootsid 2013. aasta märtsis 7% rohkem toodangut kui eelmise aasta märtsis, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas toodangu mahu suurenemist kasv elektroonikaseadmete ja elektrienergia tootmises.

Märtsis toodeti töötlevas tööstuses 5% rohkem toodangut kui eelmise aasta samal kuul. Suurema osatähtsusega tööstusharudest suurenes toodang veel keemia- ja metalltoodete, ehitusmaterjali ning masinate ja seadmete tootmises. Toodang vähenes toiduainete, elektriseadmete ning mööblitootmises.

Välisturule müüdi märtsis 73% kogu töötleva tööstuse toodangust. Toodangu müük ekspordiks suurenes võrreldes 2012. aasta märtsiga korrigeerimata andmetel 2%, müük kodumaisele turule vähenes 2%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2013. aasta märtsis tööstuses kokku 4% rohkem toodangut kui veebruaris, sealhulgas töötlevas tööstuses 2% rohkem.

2012. aasta märtsiga võrreldes toodeti elektrit 34% ja soojust 15% rohkem. Elektri tootmise suurenemise peamine põhjus oli elektri ekspordi kasv võrreldes eelmise aasta sama kuuga.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trenda, jaanuar 2004 – märts 2013 (2010 = 100)

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, märts 2013 (protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes
eelmise aasta
sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade
arvuga
korrigeeritud
andmetelc
KOKKU 3,9 2,0 7,1
Energeetika 14,5 26,6 29,9
Mäetööstus 2,6 -5,2 -1,8
Töötlev tööstus 2,0 -0,6 5,0
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 0,1 9,5 16,2
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -1,9 -4,4 0,0
toiduainete tootmine -0,7 -4,1 -1,0
metalltoodete tootmine -2,8 -5,2 1,5
elektriseadmete tootmine 6,0 -13,3 -6,9
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -4,9 21,9 29,3
mööblitootmine 0,7 -11,3 -4,7
mootorsõidukite tootmine -8,4 -10,1 -5,3
ehitusmaterjali tootmine -7,9 4,8 10,0
masinate ja seadmete tootmine 20,4 0,5 7,8

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).