Märtsi kaubavahetus oli väiksem kui mullu

pressiteade nr 57

2013. aasta märtsis vähenes nii kaupade eksport kui ka import jooksevhindades 6% võrreldes eelmise aasta märtsiga, teatab Statistikaamet. Eksport ja import kahanesid teist kuud järjest, veebruaris vähenesid mõlemad kaubavood aastavõrdluses 2%.

Märtsis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,01 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,12 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 116 miljonit eurot ning võrreldes 2012. aasta märtsiga see mõnevõrra vähenes.

Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (17% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (15%) ja Läti (11%). Enim mõjutas koguekspordi vähenemist võrreldes 2012. aasta märtsiga väljaveo vähenemine Rootsi ja Venemaale (langus vastavalt 7% ja 9%). Oluliselt suurenes eksport Lätti ja Belgiasse (kasv vastavalt 31% ja 101%). Rootsi ja Soome eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid, puitu ja puittooteid, Lätti kütuseid, sõidukeid ja nende osi.

Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (14% Eesti koguimpordist), Rootsist, Lätist ja Saksamaalt (igast 9%). Võrreldes eelmise aasta märtsiga suurenes kõige rohkem sissevedu Hiinast ja Rootsist (kasv vastavalt 46% ja 12%). Samal ajal import Venemaalt ja Soomest vähenes (vastavalt 27% ja 9%). Soomest ja Lätist imporditi Eestisse kõige rohkem kütuseid, Rootsist elektriseadmeid ning Saksamaalt mehaanilisi seadmeid.

Eestist eksporditi märtsis kõige rohkem masinaid ja seadmeid (28% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (sh bensiin, põlevkiviõli ja elektrienergia) (11%), puitu ja puittooteid ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (mõlemad 9%). Ekspordi kahanemist võrreldes eelmise aasta märtsiga mõjutas kõige rohkem mineraalsete toodete väljaveo vähenemine (langus 38%). Samal ajal suurenes keemiatööstuse tooraine ja toodete väljavedu (31%) ning puidu ja puittoodete väljavedu (12%).

Märtsis imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (28% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (14%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Koguimpordi vähenemist mõjutas mineraalsete toodete ja transpordivahendite sisseveo vähenemine (langus vastavalt 34% ja 14%). Samal ajal kasvas keemiatööstuse tooraine ja toodete sissevedu (kasv 9%).

Võrreldes veebruariga kasvas nii eksport kui ka import 5%. Tööpäevade arv oli mõlemas kuus võrdne.

Tänavu esimeses kvartalis suurenes eksport 3% ning import 2% võrreldes 2012. aasta sama perioodiga. Ekspordi mõningast suurenemist mõjutas enim laevade ja paatide väljaveo suurenemine (kasv 157%). Impordi suurenemist mõjutas samuti laevade ja paatide, aga ka elektriseadmete sisseveo suurenemine.

Eesti Konjunktuuriinstituudi avaldatav Eesti ettevõtjate ja tarbijate kindlustunnet kajastav majandususaldusindeks näitas märtsis ja aprillis langust. Naaberriikidest oli indeks tõusutrendis vaid Leedus.

Eesti kaubavahetus, jaanuar–märts, 2012–2013
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2012 2013 muutus, % 2012 2013 muutus, % 2012 2013
Jaanuar 947,7 1 128,4 19 981,6 1 141,6 16 -33,9 -13,2
Veebruar 980,8 956,8 -2 1 090,4 1 069,7 -2 -109,6 -112,9
Märts 1 073,6 1 005,0 -6 1 198,2 1 121,0 -6 -124,6 -115,9
I kvartal kokku 3 002,1 3 090,2 3 3 270,2 3 332,3 2 -268,1 -242,0

Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
Sihtriik,
riikide
ühendus
Eksport,
mln eurot
Osatähtsus,
%
Muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga, %
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln eurot
Osatähtsus,
%
Muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga, %
Kokku 1 005,0 100 -6 Kokku 1 121,0 100 -6
EL27 731,9 73 2 EL27 931,1 83 1
EA 306,5 30 -2 EA 415,4 37 -4
SRÜ 121,4 12 -16 SRÜ 82,9 7 -52
1.Rootsi 168,5 17 -7 1.Soome 159,0 14 -9
2.Soome 149,9 15 -4 2.Rootsi 125,1 11 12
3.Läti 107,7 11 31 3.Läti 122,0 11 6
4.Venemaa 101,4 10 -9 4.Saksamaa 118,0 11 -1
5.Leedu 67,3 7 18 5.Leedu 102,1 9 5
6.Saksamaa 47,0 5 -5 6.Poola 77,6 7 10
7.Norra 37,5 4 10 7.Venemaa 67,5 6 -27
8.Holland 32,2 3 -11 8.Hiina 42,6 4 46
9.Belgia 29,8 3 101 9.Suurbritannia 39,3 4 -15
10.Taani 28,9 3 21 10.Holland 38,4 3 27

Eksport ja import kaubajaotiste järgi, märts 2013
Kaubajaotis kombineeritud
nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln eurot
mln eurot osatähtsus,
%
muutus
eelmise
aasta sama
kuuga, %
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga, %
KOKKU 1 005,0 100 -6 1121,0 100 -6 -115,9
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 88,1 9 5 113,5 10 4 -25,5
Mineraalsed tooted (V) 113,6 11 -38 151,6 14 -34 -38,0
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 62,6 6 31 104,7 9 9 -42,2
Kummi- ja plasttooted (VII) 31,8 3 1 55,7 5 0 -24,0
Puit ja puittooted (IX) 93,2 9 12 33,4 3 16 59,8
Paber ja pabertooted (X) 29,2 3 3 19,6 2 -1 9,6
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 31,7 3 2 49,6 4 6 -17,9
Metall ja metalltooted (XV) 75,8 8 -23 88,9 8 -10 -13,1
Masinad ja seadmed (XVI) 285,6 28 -2 318,5 28 0 -33,0
Transpordivahendid (XVII) 49,0 5 -8 94,8 8 -14 -45,8
Mitmesugused tööstustooted (XX) 73,4 7 3 26,0 2 11 47,4
Muu 71,2 8 4 64,5 7 3 6,5

Täpsem teave:

Riina Kerner
Analüütik
Väliskaubandusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9377

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.