Aprillis tööstustoodang suurenes võrreldes mullusega

pressiteade nr 67

Tööstusettevõtted tootsid 2013. aasta aprillis 3% rohkem toodangut kui eelmise aasta aprillis, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas toodangu mahu suurenemist kasv elektroonikaseadmete ja elektrienergia tootmises.

Aprillis toodeti töötlevas tööstuses 2% rohkem toodangut kui eelmise aasta samal kuul. Suurema osatähtsusega tööstusharudest suurenes toodang veel puit- ja keemiatoodete ning ehitusmaterjali tootmises. Toodang vähenes toiduainete, elektriseadmete ning metalltoodete tootmises.

Välisturule müüdi aprillis 72% kogu töötleva tööstuse toodangust. Toodangu müük ekspordiks suurenes võrreldes 2012. aasta aprilliga korrigeerimata andmetel 15%, müük kodumaisele turule 7%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2013. aasta aprillis tööstuses kokku 3% vähem toodangut kui märtsis, sealhulgas töötlevas tööstuses 4% vähem.

2012. aasta aprilliga võrreldes toodeti 19% rohkem elektrit, soojusetootmine jäi eelmise aasta tasemele. Elektri tootmise suurenemise peamine põhjus oli elektriekspordi kasv võrreldes eelmise aasta sama kuuga.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2004 – aprill 2013 (2010 = 100)

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, aprill 2013 (protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetela
Muutus võrreldes eelmise
aasta sama
kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade
arvuga
korrigeeritud
andmetelb
KOKKU -3,3 7,7 2,6
Energeetika 1,5 13,2 10,1
Mäetööstus -2,1 4,6 1,2
Töötlev tööstus -3,6 7,2 1,6
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 5,5 27,7 20,2
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -3,9 10,2 5,5
toiduainete tootmine 0,4 1,2 -1,9
metalltoodete tootmine -2,0 -4,8 -10,9
elektriseadmete tootmine -0,9 -9,7 -15,8
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -13,2 11,3 5,4
mööblitootmine 2,0 7,6 0,1
mootorsõidukite tootmine 2,7 1,8 -3,4
ehitusmaterjali tootmine -4,3 9,2 4,2

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).