Mais jätkus tööstustoodangu tootjahinnaindeksi langus

pressiteade nr 79

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2013. aasta mais võrreldes aprilliga -1,2% ja võrreldes eelmise aasta maiga 3,4%, teatab Statistikaamet.

Tootjahinnaindeksit mõjutas mais võrreldes eelmise kuuga keskmisest enam hindade langus elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamises ning mäetööstuses, samuti hindade tõus puittoodete tootmises ja puidutöötlemises.

2012. aasta maiga võrreldes mõjutas indeksit keskmisest enam hinnatõus elektri- ja soojusenergia tootmises ning puittoodete tootmises ja puidutöötlemises, samuti hinnalangus kütteõlide ning elektroonikaseadmete tootmises.

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus tegevusala järgi, mai 2013
Tegevusala EMTAK 2008 järgi Mai 2013 –
aprill 2013, %
Mai 2013 –
mai 2012, %
KOKKU -1,2 3,4
Töötlev tööstus 0,5 1,7
Mäetööstus -10,6 13,9
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine -11,2 18,9
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 0,0 0,5

Ekspordihinnaindeksi muutus oli 2013. aasta mais võrreldes aprilliga 0,6% ja võrreldes 2012. aasta maiga -1,5%.

Eelmise kuuga võrreldes tõusid mais keskmisest enam põllumajandussaaduste, mööbli ja puittoodete hinnad ning langesid elektrienergia, nahast toodete ja jalatsite hinnad.

Impordihinnaindeksi muutus oli 2013. aasta mais võrreldes aprilliga -1,0% ja võrreldes 2012. aasta maiga -3,4%.

Eelmise kuuga võrreldes langesid mais keskmisest enam elektrienergia, naftasaaduste ja keemiatoodete hinnad, samas tõusid keskmisest enam tekstiiltoodete ja ehitusmaterjalide hinnad.

Täpsem teave:

Eveli Šokman
Talitusejuhataja
Hinnastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9241

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.