Juulis ekspordi langus jätkus

pressiteade nr 109

2013. aasta juulis võrreldes eelmise aasta juuliga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 10% ja import 1%, teatab Statistikaamet. Eksport vähenes teist kuud järjest, langedes 2011. aasta juuli tasemele.

Juulis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades ligi 1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Võrreldes eelmise aasta juuliga vähenes eksport 104 miljoni ning import 16 miljoni euro võrra. Seetõttu suurenes ka kaubavahetuse puudujääk, mis juulis ulatus 198 miljoni euroni.

Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (17% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (15%) ja Venemaa (14%). Koguekspordi kümneprotsendilist vähenemist võrreldes 2012. aasta juuliga mõjutas peamiselt väljaveo vähenemine Venemaale (langus 16% ehk 24 miljonit eurot) ning Suurbritanniasse (langus 45% ehk 17 miljonit eurot). Ekspordi vähenemine Venemaale oli peamiselt mõjutatud mehaaniliste seadmete väljaveo vähenemise tõttu, samas suurenes sinna oluliselt piima- ja piimatoodete väljavedu. Suurbritanniasse vähenes eksport peamiselt mineraalsete kütuste väljaveo vähenemise tõttu. Eksport Lätti ja Rootsi suurenes (vastavalt 21% ja 5%).

Kõige rohkem imporditi juulis kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Saksamaalt ja Rootsist (mõlemast 11%). Koguimpordi üheprotsendilist langust võrreldes aastatagusega mõjutas sisseveo vähenemine Venemaalt ja Soomest (langus vastavalt 51% ja 9%). Sissevedu Venemaalt ja Soomest vähenes eelkõige mineraalsete kütuste sisseveo vähenemise tõttu. Kaupade sissevedu suurenes Poolast ja Saksamaalt (kasv 55% ja 14%).

Eestist eksporditi enim masinaid ja seadmeid (31% Eesti koguekspordist), põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%) ning mineraalseid kütuseid (sh elektrienergia, bensiin, põlevkiviõli) (10%). Eksport vähenes võrreldes eelmise aasta juuliga peamiselt mineraalsete kütuste ning metallide ja metalltoodete väljaveo vähenemise tõttu (langus vastavalt 47% ja 33%). Samas suurenes puidu ja puittoodete ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu (kasv vastavalt 32% ja 10%).

Juulis imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (29% Eesti koguimpordist), mineraalseid kütuseid (11%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Võrreldes 2012. aasta juuliga vähenes mineraalsete kütuste ning masinate ja seadmete sissevedu (langus vastavalt 32% ja 6%). Transpordivahendite sissevedu suurenes 42%, mis oli tingitud ka suuremahulistest üksiktehingutest.

Võrreldes juuniga vähenes juulis eksport 4% ning import 1%. Ekspordi kuist langust mõjutas mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbel ja puitmajad) väljaveo vähenemine.

Ettevõtjate kindlustunnet peegeldav majandususaldusindeks tõusis juulis Eestis, Rootsis, Soomes ja Saksamaal. Samades riikides, v.a Soome, jätkus tõus ka augustis.

Kaupade eksport Eestist, 2010–2013

Diagramm: Kaupade eksport Eestist, 2010–2013

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, juuli 2013
Sihtriik,
riikide ühendus
Eksport,
mln eurot
Osatähtsus,
%
Muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga, %
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln
eurot
Osatähtsus,
%
Muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga, %
Kokku 944,2 100 -10 Kokku 1 142,1 100 -1
EL28 662,2 70 -4 EL28 965,4 85 2
EA 281,6 30 -6 EA 425,5 37 0
SRÜ 151,3 16 -19 SRÜ 59,3 5 -45
1.Rootsi 156,6 17 5 1.Soome 147,8 13 -9
2.Soome 140,5 15 -2 2.Saksamaa 129,9 11 14
3.Venemaa 128,6 14 -16 3.Rootsi 120,0 11 -2
4.Läti 107,3 11 21 4.Poola 107,4 9 55
5.Leedu 53,7 6 -6 5.Läti 105,8 9 -11
6.Saksamaa 41,0 4 5 6.Leedu 100,5 9 -4
7.Belgia 27,5 3 -12 7.Suurbritannia 54,2 5 -3
8.Norra 27,5 3 -7 8.Venemaa 42,7 4 -51
9.Holland 21,1 2 -17 9.Hiina 41,3 4 -2
10.Suurbritannia 20,8 2 -45 10.Holland 40,5 4 -24

Eksport ja import kaubajaotiste järgi, juuli 2013
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss,
mln eurot
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga, %
mln
eurot
osatähtsus, % muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga, %
KOKKU 944,2 100 -10 1 142,1 100 -1 -197,9
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 97,0 10 10 125,6 11 8 -28,6
Mineraalsed tooted (V) 92,4 10 -47 128,0 11 -32 -35,7
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 53,6 6 1 85,0 7 -9 -31,4
Kummi- ja plasttooted (VII) 33,8 3 6 63,1 6 9 -29,4
Puit ja puittooted (IX) 80,8 9 32 28,7 3 9 52,1
Paber ja pabertooted (X) 25,1 3 12 21,1 2 19 4,0
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 31,9 3 11 48,3 4 13 -16,4
Metall ja metalltooted (XV) 66,2 7 -33 87,2 8 -2 -21,0
Masinad ja seadmed (XVI) 289,4 31 -8 335,3 29 -6 -45,9
Transpordivahendid (XVII) 52,9 6 8 124,2 11 42 -71,3
Mitmesugused tööstustooted (XX) 58,1 6 -1 22,2 2 2 35,9
Muu 63,1 6 -4 73,5 6 21 -10,2

Täpsem teave:

Riina Kerner
Analüütik
Väliskaubandusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9377

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.