Augustis tööstustoodangu kasv pidurdus

pressiteade nr 117

Tööstusettevõtted tootsid 2013. aasta augustis 1% rohkem toodangut kui eelmise aasta augustis, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas toodangu mahu suurenemist kasv elektroonikaseadmete, elektrienergia ja turbatootmises.

Kui alates jaanuarist kasvas töötlev tööstus võrreldes eelmise aasta sama kuuga stabiilselt 2–6%, siis augustis jäi töötleva tööstuse toodang 2012. aasta tasemele. Toodang ületas eelmise aasta taseme ligi pooltes tööstusharudes. Suurema osatähtsusega tööstusharudest suurenes toodang elektroonikaseadmete, metalltoodete ja ehitusmaterjali tootmises. Toodang vähenes toiduainete, elektriseadmete ja keemiatoodete tootmises.

Välisturule müüdi augustis 70% kogu töötleva tööstuse toodangust. Toodangu müük ekspordiks võrreldes 2012. aasta augustiga oluliselt ei muutunud, kodumaisel turul müüdi 3% rohkem toodangut kui aasta varem.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2013. aasta augustis tööstuses kokku 4% vähem toodangut kui juulis, sealhulgas töötlevas tööstuses 1% vähem.

2012. aasta augustiga võrreldes toodeti 4% rohkem elektrit ja 7% vähem soojust.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2004 – august 2013 (2010 = 100)

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2004 – august 2013 (2010 = 100)

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, august 2013 (protsenti)
Tegevusala Muutus
võrreldes
eelmise
kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetela
Muutus võrreldes
eelmise aasta
sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade
arvuga korrigeeritud
andmetelb
KOKKU -3,5 -1,0 1,4
Energeetika 1,3 2,9 4,3
Mäetööstus -16,8 14,8 16,9
Töötlev tööstus -1,2 -2,6 0,1
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -2,8 1,8 4,9
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 10,5 -2,0 0,2
toiduainete tootmine -3,2 -3,5 -2,0
metalltoodete tootmine 1,7 1,4 4,8
elektriseadmete tootmine 0,4 -15,2 -12,2
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -6,7 -9,4 -6,9
mööblitootmine -1,1 -4,3 -0,7
mootorsõidukite tootmine -3,7 -4,3 -1,8
ehitusmaterjali tootmine -2,6 10,0 12,7
masinate ja seadmete tootmine -4,4 0,3 3,9

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).