Augustis kaubavahetus kahanes aastatagusega võrreldes

pressiteade nr 121

2013. aasta augustis võrreldes eelmise aasta augustiga vähenes nii kaupade eksport kui ka import jooksevhindades 11%, teatab Statistikaamet. Eelmise aasta sama kuuga võrreldes vähenes eksport kolmandat kuud järjest, eelneva kuuga võrreldes aga kasvas eksport 7%.

Augustis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Võrreldes eelmise aasta augustiga vähenes eksport 120 miljoni ning import 134 miljoni euro võrra. Seetõttu vähenes augustis ka kaubavahetuse puudujääk 97 miljoni euroni.

Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (17% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (16%) ja Venemaa (12%). Koguekspordi 11%-list vähenemist võrreldes 2012. aasta augustiga mõjutas peamiselt väljaveo vähenemine Venemaale (langus 32% ehk 57 miljonit eurot) ning USA-sse (langus 47% ehk 21 miljonit eurot). Ekspordi vähenemine Venemaale oli peamiselt mõjutatud mehaaniliste seadmete ning orgaaniliste kemikaalide väljaveo vähenemise tõttu. USA-sse vähenes eksport peamiselt mineraalsete kütuste ning elektriseadmete väljaveo vähenemise tõttu. Eksport Suurbritanniasse ja Saksamaale suurenes (vastavalt 39% ja 5%).

Kõige rohkem imporditi augustis kaupu Soomest (14% Eesti koguimpordist), Rootsist ja Saksamaalt (mõlemast 11%). Enim mõjutas impordi langust aastatagusega võrreldes sisseveo vähenemine Hollandist ja Venemaalt (langus vastavalt 49% ja 40%). Sissevedu Hollandist vähenes eelkõige mehaaniliste ja elektriliste seadmete ning orgaaniliste kemikaalide sisseveo kahanemise tõttu. Sissevedu Venemaalt vähenes peamiselt mineraalsete kütuste ja orgaaniliste kemikaalide impordi vähenemise tõttu. Samal ajal kaupade import Poolast suurenes 24% ja Suurbritanniast 34%.

Eestist eksporditi enim masinaid ja seadmeid (30% Eesti koguekspordist), põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%) ning mineraalseid kütuseid (sh elektrienergia, bensiin, põlevkiviõli) (9%). Eksport vähenes võrreldes eelmise aasta augustiga peamiselt mineraalsete kütuste ning masinate ja seadmete väljaveo vähenemise tõttu (langus vastavalt 37% ja 6%). Samas suurenes tekstiil ja tekstiiltoodete ning puidu ja puittoodete väljavedu (kasv vastavalt 17% ja 5%).

Augustis imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (28% Eesti koguimpordist), mineraalseid kütuseid (13%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (12%). Võrreldes 2012. aasta augustiga vähenes masinate ja seadmete sissevedu 19% ning mineraalsete kütuste sissevedu 16%. Mõningane suurenemine oli põllumajandussaaduste ja toidukaupade sisseveos (kasv 6%), mis oli tingitud peamiselt sojaõli ja suhkru sisseveo suurenemisest.

Võrreldes juuliga suurenes augustis eksport 7%, import aga vähenes 3%. Ekspordi kuist kasvu mõjutas enim metalli ja metalltoodete ning mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbel ja puitmajad) väljaveo suurenemine. Impordi mõningast vähenemist mõjutas peamiselt transpordivahendite sisseveo vähenemine.

Ettevõtjate kindlustunnet peegeldav majandususaldusindeks tõusis augustis Eestis, Rootsis ja Saksamaal, langes aga Soomes. Septembris sama näitaja Eestis ja Saksamaal tõusis, Soomes ja Rootsis aga langes.

Eesti kaubavahetus, jaanuar–august, 2012–2013
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2012 2013 muutus, % 2012 2013 muutus, % 2012 2013
Jaanuar 946,7 1 128,9 19 985,3 1 147,4 16 -38,6 -18,5
Veebruar 980,6 960,8 -2 1 093,5 1 069,4 -2 -112,9 -108,6
Märts 1 071,8 1 007,7 -6 1 203,4 1 123,8 -7 -131,6 -116,0
Aprill 1 020,7 1 077,7 6 1 129,0 1 204,6 7 -108,3 -126,9
Mai 1 038,0 1 115,5 7 1 161,9 1 189,1 2 -123,8 -73,7
Juuni 1 024,5 977,8 -5 1 152,9 1 150,1 0 -128,3 -172,3
Juuli 1 047,5 943,6 -10 1 164,3 1 139,4 -2 -116,8 -195,9
August 1 125,4 1 005,2 -11 1 236,2 1 101,8 -11 -110,8 -96,6

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, august 2013
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln eurot
Osatähtsus, % Muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
Kokku 1 005,2 100 -11 Kokku 1 101,8 100 -11
EL28 705,8 70 -4 EL28 926,9 84 -8
EA 289,7 29 -9 EA 406,6 37 -12
SRÜ 142,0 14 -29 SRÜ 60,8 6 -44
1.Rootsi 172,8 17 1 1.Soome 158,6 14 -12
2.Soome 156,1 16 -7 2.Rootsi 121,4 11 -18
3.Venemaa 118,5 12 -32 3.Saksamaa 117,7 11 5
4.Läti 106,6 11 -2 4.Leedu 103,3 9 -14
5.Leedu 57,8 6 -6 5.Läti 101,5 9 -16
6.Saksamaa 45,9 5 5 6.Poola 91,0 8 24
7.Norra 39,3 4 0 7.Suurbritannia 50,6 5 34
8.Suurbritannia 29,1 3 39 8.Venemaa 46,6 4 -40
9.Belgia 27,1 3 -13 9.Hiina 44,8 4 -3
10.USA 23,4 2 -47 10.Holland 37,3 3 -49

Eksport ja import kaubajaotiste järgi, august 2013
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss,
mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
KOKKU 1 005,2 100 -11 1 101,8 100 -11 -96,6
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 95,8 10 -9 129,8 12 6 -34,0
Mineraalsed tooted (V) 94,0 9 -37 148,6 13 -16 -54,6
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 54,3 5 -22 85,4 8 -12 -31,0
Kummi- ja plasttooted (VII) 36,6 4 -4 62,4 6 0 -25,8
Puit ja puittooted (IX) 85,1 8 5 28,7 3 2 56,4
Paber ja pabertooted (X) 23,9 2 -12 21,0 2 -1 2,9
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 40,8 4 17 55,9 5 4 -15,1
Metall ja metalltooted (XV) 82,0 8 -11 82,8 8 -9 -0,8
Masinad ja seadmed (XVI) 303,7 30 -6 303,3 28 -19 0,5
Transpordivahendid (XVII) 48,6 5 -7 83,3 8 -23 -34,7
Mitmesugused tööstustooted (XX) 72,6 7 -1 22,9 2 -10 49,7
Muu 67,5 8 -16 77,8 5 2 -10,2

Täpsem teave:

Riina Kerner
Vanemanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9377

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.