Toimub projekti "Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus" avaseminar

pressiteade nr 123

Statistikaamet korraldab täna, 16. oktoobril Swissôtel Tallinnas Norra 2009–2014 toetuste programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ alamprojekti “Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus” avaseminari.

Seminaril arutletakse, mida ühiskond vajab, et jälgida meeste ja naiste võrdõiguslikkust tööturul. Kuidas kasutatakse palgaerinevuste infot seadusloomes ja arengukavade väljatöötamisel? Kuivõrd on ettevõtted ja asutused huvitatud palgalõhe mõõtmisest ja võrdõiguslikkuse tagamisest? Samuti tutvustatakse palgaerinevuste teemal seni tehtud uurimuste tulemusi ja antakse ülevaate tulevikuperspektiividest.

Norra toetuste programmi alamprojekti teostades on Statistikaameti eesmärk ajakohastada meeste ja naiste palgalõhe statistikat ning tagada selle iga-aastane monitoorimine. Sealjuures ei suurenda Statistikaamet ettevõtete ega eraisikute halduskoormust, vaid loob andmebaasi, mis baseerub olemasolevatele andmetel ning kuhu täiendavalt kaasatakse administratiivseid andmeallikaid.

Seminari ajakava

Norra 2009–2014 toetuste programm „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ alamprojekt “Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus” kestab 25.03.2013–31.12.2015.

Täpsem teave:

Urve Kask
Osakonnajuhataja
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond
Statistikaamet
Mob 511 6809

Norway Grants