Septembris jäi turistide arv majutusettevõtetes mullusele tasemele

pressiteade nr 131

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2013. aasta septembris 223 000 välis- ja siseturisti, turistide arv jäi eelmise aasta septembri tasemele, teatab Statistikaamet.

Septembris kasutas majutusettevõtete teenuseid 153 000 välisturisti ning mulluse septembriga võrreldes vähenes nende arv 2%. Naaberriikidest saabus enam kui pool välisturistidest. Venemaalt saabunud turistide arv suurenes kümnendiku võrra, Soome ja Läti turistide arv jäi eelmise aasta septembri tasemele. Vähem turiste saabus mitmest Euroopa riigist, samas Aasia riikidest saabunud turiste peatus majutusettevõtetes kolmandiku võrra rohkem kui eelmise aasta septembris. Kolmveerand majutusteenuseid kasutanud välisturistidest peatus Põhja-Eesti, 12% Lääne-Eesti, 8% Lõuna-Eesti ning ülejäänud 5% Kesk- ja Kirde-Eesti majutusettevõtetes.

Välisturistide arvu vähenemise majutusettevõtetes kompenseeris siseturistide arvu suurenemine. Septembris peatus majutusettevõtetes 70 000 siseturisti ehk 5% enam kui eelmise aasta samal kuul. Üle poole siseturistidest olid puhkusereisil, 35% tööreisil. Võrreldes augustiga suurenes tööreiside ja vähenes puhkusereiside osatähtsus. Pooled siseturistidest peatusid Lääne- ja Lõuna-Eesti majutusettevõtetes, 29% Põhja-Eestis. Kirde- ja Kesk-Eesti majutusettevõtete teenuseid kasutasid siseturistid vähem.

Septembris pakkus külastajatele teenust 1019 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 20 000 tuba ja 45 000 voodikohta. Täidetud oli 43% tubadest ja kolmandik voodikohtadest. Tallinnas oli nii tubade kui ka voodikohtade täitumus riigi keskmisest kõrgem.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 33 eurot ning oli eelmise aasta septembriga võrreldes euro võrra kallim. Tallinnas maksis ööpäev 40 eurot.

Majutamine piirkonniti, september 2013
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 1 019 185 58 101 329 346
Toad 19 688 8 278 1 125 1 411 4 923 3 951
Voodikohad 44 749 17 390 2 335 3 474 11 548 10 002
Tubade täitumus, % 43 61 47 21 31 27
Voodikohtade täitumus, % 33 47 40 16 26 19
Majutatud 223 005 134 877 12 628 10 229 35 118 30 153
Ööbimised 439 636 247 663 27 945 16 976 88 935 58 117
Eesti elanikud 123 293 36 012 14 093 11 331 27 581 34 276
väliskülastajad 316 343 211 651 13 852 5 645 61 354 23 841
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 33 39 27 29 27 25

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.