Igaüks loeb!

Täna algab Läänemere riikide rahvastikuprotsesse käsitlev konverents

12. november 2013   PDF   DOC

12.-13. novembrini toimub Rahvusraamatukogus Statistikaameti ja Eesti Statistikaseltsi konverents "Rahvastikuprotsessid Läänemere piirkonnas 21. sajandil."

Konverentsi teema valikul sai määravaks kahe aasta eest toimunud rahva ja eluruumide loendus. Eesti ja teiste Euroopa riikide loendustulemused on suures osas avaldatud, kuid tulemuste tõlgendamine ja lahtimõtestamine alles jätkub. Konverentsil leiavad tänapäevasest vaatenurgast käsitlemist kõik olulised rahvastikuprotsessid – sündimus, loomulik iive, perede moodustumine, sise- ja välisränne. Erinevalt varasematest Eesti Statistikaseltsi konverentsidest on vaatenurk avaram – Eesti rahvastikuarengut vaadeldakse Läänemere piirkonna kontekstis.

Selletõttu toimubki konverents kahes keeles. Esimesel päeval, 12. novembril, toimuvad ettekanded inglise keeles ning koos väliskülalistega esinevad ka Eesti teadlased ja loenduse eksperdid. Teisel päeval, 13. novembril, jaguneb konverentsi tegevus kaheks – suures saalis jätkuvad ettekanded eesti keeles, nurgasaalis aga toimub Balti seminar. Balti seminaril osalevad Euroopa rahvaloenduse eksperdid ning Eesti statistikaameti kolleegid Lätist ja Leedust. Siin arutatakse inglise keeles loenduskogemusi ja -õppetunde ning kavandatakse tegevusi järgmist rahvaloendust silmas pidades. Ka Balti seminarist on kõigil huvilistel võimalik osa võtta.

Eesti Statistikaselts on enam kui 20 aasta jooksul igal aastal korraldanud konverentse Eesti ühiskonna jaoks aktuaalsetele teemadel. Konverentside eesmärk on tuua kokku statistikateadlasi, statistikategijaid ja statistikahuvilisi üle Eesti, tutvustada laiemalt uusi tulemusi, pakkuda võimalusi esinemiseks ja aruteludeks, kuid ka arendada Eesti elanike statistilist kirjaoskust. Vastavalt temaatikale on statistikaselts teinud konverentside korraldamisel koostööd ülikoolide, teadusseltsida ja mitmesuguste asutustega. Käesoleva konverentsi puhul on Statistikaseltsi koostööpartneriks Statistikaamet, kes seekord on konverentsi põhikorraldaja.

Konverents on tasuta ja toimub Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis. Vaata konverentsi ajakava.

Pilt: Läänemereriigid

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Tel 625 9296
Mob 506 1790

Eesti Statistikaselts
Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790