Noore statistiku preemia pälvis Cliona Georgia Dalberg

pressiteade nr 135

Täna, 12. novembril andis Statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup Eesti Statistikaseltsi konverentsil üle Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia, mille pälvis Cliona Georgia Dalberg.

Cliona Georgia Dalbergi Tartu Ülikoolis matemaatilise statistika vallas kaitstud bakalaureusetöö "Imputation of inventories in Estonian Commercial Register" (Varude imputeerimine Eesti Äriregistris), käsitleb lünki põhjustavaid mehhanisme ja imputeerimismeetodeid Äriregistri majandusaasta aruande varude andmestiku näitel. Konkursi hindamiskomisjoni esimehe, Statistikaameti metoodika osakonna juhataja Kaja Sõstra sõnul on töö põhiline väärtus lünkade täitmise (imputeerimise) metoodika rakendamine reaalsele andmestikule, mis oli väga mahukas ja milles ilmnesid kõik reaalse andmestikuga seostuvad probleemid. "Töö tulemus on Statistikaametis reaalselt rakendatav ja seetõttu meile väga väärtuslik," märkis Sõstra.

Albert Pulleritsu nimelise noore statistika preemia andis Statistikaamet esimest korda välja 2011. aastal Eesti statistika 90. juubeliaasta puhul. Preemiale saavad kandideerida üliõpilastööd, mis arendavad või rakendavad mõnda statistikameetodit. 2013. aasta teemad olid keskkond ja majandus.

Albert Pulleritsu nimelist preemiat annab Statistikaamet välja igal aastal. Eesmärk on edendada statistikat kui väga olulist teadusharu, innustada noori statistikahuvilisi statistikameetodeid rakendama ja arendama ning tõhustada Statistikaameti koostööd teadusasutustega. Sel aastal sai preemia võitja iPadi.

Albert Pullerits oli 1921. aastal loodud Eesti Statistika Keskbüroo esimene juht ja Eesti statistikasüsteemi rajaja.

Cliona Georgia Dalbergi tööga saab tutvuda Statistikaameti veebilehel.

Loe Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia konkursi kohta Statistikaameti veebilehelt.

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Tel 625 9296
Mob 506 1790