Oktoobris jaemüügi kasv mõnevõrra kiirenes

pressiteade nr 143

Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük suurenes 2013. aasta oktoobris eelmise aasta oktoobriga võrreldes püsivhindades 7%, teatab Statistikaamet. Kui septembris kasvas jaemüük aastases võrdluses 4%, siis oktoobris jaemüügi kasv mõnevõrra kiirenes.

2013. aasta oktoobris oli jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük 395,1 miljonit eurot, seega jäi oktoobris kauplustesse 307 eurot elaniku kohta. Eelmiste kuudega võrreldes kiirenes tööstuskaupade kaupluste jaemüügi kasvutempo. Kui augustis ja septembris kasvas jaemüük neis kauplustes aastases võrdluses 9%, siis oktoobris oli kasv 13%. Müük suurenes enamikul tegevusaladel, vaid muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad (nn kaubamajad), oli jaemüük 3% väiksem kui eelmise aasta oktoobris. Enim suurenes jaemüük kasutatud kaupade kauplustes ning väljaspool kauplusi (kioskid, turud, otsemüük), kus jaemüük kasvas aastaga rohkem kui poole võrra (67%). Selle tegevusala kaupluste müügi kasv kaupade jaemüüki oluliselt ei mõjuta, sest tegevusala osatähtsus on väga väike – tänavu oktoobris oli see 1,9%. Keskmisest enam suurenes oktoobris jaemüük posti või interneti teel (kasv 28%), majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes (kasv 22%) ning muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmetega, fotokaupade, raamatute, sporditarvete, mängude ja mänguasjadega (kasv 12%).

Toidukaupade kauplustes suurenes jaemüük eelmise aasta oktoobriga võrreldes 4%, eelmiste kuudega võrreldes jaemüügi kasvutempo mõnevõrra kiirenes. Nende kaupluste jaemüügi kasvule avaldasid mõju soodusmüügikampaaniad, samuti eelmise aasta madalam võrdlusbaas ning toidukaupade hinnatõusu aeglustumine. Kui septembris oli toidukaupade aastane hinnatõus 2,7%, siis oktoobris 1,7%.

Mootorikütuse jaemüük kasvas 2012. aasta oktoobriga võrreldes püsivhindades 2%.

Eelmise kuuga võrreldes suurenes oktoobris jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük püsivhindades 6%. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal oli kasv 1%.

2013. aasta kümne kuuga (jaanuar–oktoober) suurenes jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük eelmise aasta sama perioodiga võrreldes püsivhindades 5%.

Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli oktoobris 475,3 miljonit eurot, millest kaupade jaemüük andis 83%. 2012. aasta oktoobriga võrreldes suurenes müügitulu jooksevhindades 5%, eelmise kuuga võrreldes 6%.

Jaekaubandusettevõtete jaemüügi mahuindeks ja selle trenda, jaanuar 2003 – oktoober 2013 (2010 = 100)

Diagramm: Jaekaubandusettevõtete jaemüügi mahuindeks ja selle trend

a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Täpsem teave:

Jaanika Tiigiste
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond Statistikaamet
Tel 625 9257

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (jaemüügi mahuindeksid ja sisekaubanduse majandusnäitajad).

Tekstis elaniku kohta esitatud näitaja puhul on aluseks võetud rahvaarv 2013. aasta 1. jaanuari seisuga, samas tuleb arvesse võtta, et jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük sisaldab ka välismaalaste sooritatud oste.