Oktoobris tööstustoodang suurenes

pressiteade nr 144

Tööstusettevõtted tootsid 2013. aasta oktoobris 7% rohkem toodangut kui eelmise aasta oktoobris, teatab Statistikaamet. Toodang ületas eelmise aasta taset enamikus tööstusharudes.

Kui augustis jäi töötleva tööstuse toodang 2012. aasta tasemele ja septembris vähenes 2%, siis oktoobris suurenes töötleva tööstuse toodang mullusega võrreldes 6%. Suurema osatähtsusega tööstusharudest suurenes toodang toiduainete, puit-, metall- ja keemiatoodete ning elektriseadmete tootmises. Toodang vähenes elektroonikaseadmete ning masinate ja seadmete tootmises.

Välisturule müüdi oktoobris 70% töötleva tööstuse toodangust. 2012. aasta oktoobriga võrreldes suurenes toodangu müük ekspordiks 5%, kodumaisel turul müüdi aga 6% rohkem toodangut.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2013. aasta oktoobris tööstuses kokku 1% rohkem toodangut kui septembris, töötlevas tööstuses 4% rohkem.

2012. aasta oktoobriga võrreldes toodeti 12% rohkem elektrit ja 6% vähem soojust.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2004 – oktoober 2013(2010 = 100)

Diagram: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, oktoober 2013 (protsenti)
Tegevusala Muutus
võrreldes
eelmise
kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetela
Muutus
võrreldes eelmise
aasta sama
kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade
arvuga
korrigeeritud
andmetelb
KOKKU 1.1 6.9 6.9
Energeetika -8.6 7.3 7.3
Mäetööstus 1.2 20.0 20.0
Töötlev tööstus 3.6 6.1 6.1
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -0.6 -6.5 -6.5
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -2.0 2.4 2.4
toiduainete tootmine 1.8 7.6 7.7
metalltoodete tootmine 0.9 4.4 4.4
elektriseadmete tootmine 7.5 3.5 3.5
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 7.5 10.6 10.6
mööblitootmine -3.6 1.1 1.1
mootorsõidukite tootmine 8.2 10.2 10.2
ehitusmaterjali tootmine 3.3 10.6 10.6
masinate ja seadmete tootmine 6.7 -8.6 -8.6

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).