Oktoobris suurenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv

pressiteade nr 150

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2013. aasta oktoobris 148 000 välis- ja 80 000 siseturisti, teatab Statistikaamet. Turistide koguarv suurenes eelmise aasta oktoobriga võrreldes 4%.

2013. aasta oktoobris suurenes välisturistide arv varasema aasta oktoobriga võrreldes 3%. Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest kaks kolmandikku saabus Eestisse puhkama, veerand oli tööreisil ning ülejäänutel oli Eesti külastamiseks mingi muu põhjus. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes suurenes kahe protsendipunkti võrra tööreisijate osatähtsus. Oluliselt enam kui paari viimase aasta oktoobris peatus majutusettevõtetes konverentsituriste. 8500 välisturisti, kes kasutasid majutusettevõtete teenuseid, märkis reisi eesmärgiks konverentsil, koolitusel või kongressil osalemise. 76% välisturistidest peatus Tallinna, 6% Pärnu linna ja 5% Tartu linna majutusettevõtetes. Valdav osa majutusettevõtete teenuseid kasutanud konverentsituristidest jäi Tallinnasse.

Oktoobris peatus majutusettevõtetes 6% rohkem siseturiste kui eelmise aasta samal kuul. Üle poole siseturistidest olid puhkusereisil ja kolmandik tööreisil. Eelistatuim sihtkoht oli Tallinn, kus peatus 19% majutusettevõtetes ööbinud siseturistidest. 2012. aasta oktoobriga võrreldes Tallinna majutusettevõtete osatähtsus siseturistide majutamises ei muutunud. Siseturistidest konverentsikülastajate arv Tallinna majutusettevõtete külastajate hulgas aga vähenes eelmise aasta oktoobriga võrreldes 6%.

Oktoobris pakkus külastajatele teenust 913 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 19 000 tuba ja 42 000 voodikohta. Täidetud oli 43% tubadest ja kolmandik voodikohtadest. Tallinnas oli nii tubade kui ka voodikohtade täitumus riigi keskmisest kõrgem.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 33 eurot ning oli 2012. aasta oktoobriga võrreldes kahe euro võrra kallim. Tallinnas maksis ööpäev keskmiselt 38 eurot.

Majutamine piirkonniti, oktoober 2013
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 913 178 55 89 274 317
Toad 18 711 8 083 1 082 1 240 4 485 3 821
Voodikohad 41 960 17 123 2 218 2 954 10 221 9 444
Tubade täitumus, % 43 57 49 23 34 27
Voodikohtade täitumus, % 34 46 42 19 29 20
Majutatud 228 806 138 483 13 009 10 422 36 452 30 440
Ööbimised 441 516 245 225 28 834 17 080 92 998 57 379
Eesti elanikud 140 934 38 205 16 231 12 836 37 760 35 902
väliskülastajad 300 582 207 020 12 603 4 244 55 238 21 477
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 33 37 27 30 28 25

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.