Novembris kasvas tööstustoodang enamikus harudes

pressiteade nr 2

Tööstusettevõtted tootsid 2013. aasta novembris 2% rohkem toodangut kui 2012. aasta novembris, teatab Statistikaamet. Toodang ületas 2012. aasta sama kuu taset enamikus tööstusharudes.

Kui septembris vähenes töötleva tööstuse toodang võrreldes 2012. aasta sama kuuga 2%, siis oktoobris suurenes toodang 6% ja novembris 2%. Suurema osatähtsusega tööstusharudest suurenes 2013. aasta novembris toodang toiduainete, puit- ja metalltoodete ning elektriseadmete tootmises. Toodang vähenes elektroonikaseadmete ja keemiatoodete tootmises.

Välisturule müüdi novembris 70% töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmetel vähenes toodangu müük ekspordiks 2012. aasta novembriga võrreldes 6%, kodumaisel turul müüdi aga 2% rohkem toodangut.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2013. aasta novembris tööstuses kokku 1% vähem toodangut kui oktoobris, töötlevas tööstuses jäi toodang eelmise kuu tasemele.

2012. aasta novembriga võrreldes toodeti 1% rohkem elektrit ja 8% vähem soojust.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2004 – november 2013 (2010 = 100)

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, november 2013 (protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga
sesoonselt korrigeeritud andmetela
Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelb
KOKKU -1.0 -0.3 2.2
Energeetika -7.3 -1.3 0.1
Mäetööstus -10.2 7.0 8.9
Töötlev tööstus -0.1 -0.5 2.2
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 2.1 5.3 7.5
toiduainete tootmine -1.8 5.1 6.7
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 2.1 -20.6 -18.2
metalltoodete tootmine -0.2 -2.3 1.0
elektriseadmete tootmine -3.2 9.5 13.4
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -4.2 -14.1 -11.7
mööblitootmine -4.4 -9.8 -6.5
mootorsõidukite tootmine -4.0 12.2 15.3
ehitusmaterjali tootmine -5.5 -7.0 -4.7
masinate ja seadmete tootmine 7.1 -3.2 0.2

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).