Novembris suurenes majutusettevõtetes nii välis- kui ka siseturistide arv

pressiteade nr 5

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2013. aasta novembris 131 700 välis- ja 77 800 siseturisti, teatab Statistikaamet. Turistide koguarv suurenes 2012. aasta novembriga võrreldes 7%.

2013. aasta novembris suurenes majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistide arv 2012. aasta novembriga võrreldes 8%. 76% välisturistidest saabus naaberriikidest Lätist, Soomest ja Venemaalt. Venemaa turiste peatus majutusettevõtetes 22% enam kui 2012. aasta novembris, Lätist ja Soomest kummastki 7% enam. Välisturistid eelistasid peatuda Eesti suuremate linnade majutusettevõtetes. Novembris peatus Tallinna majutusettevõtetes 77% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest, Pärnus ja Tartus kummaski 5%. Enam kui kaks kolmandikku välisturistidest saabus Eestisse puhkama ja neljandik oli tööreisil.

2013. aasta novembris peatus majutusettevõtetes 6% rohkem siseturiste kui 2012. aasta novembris. Üle poole siseturistidest olid puhkusereisil ja kolmandik tööreisil. Eelistatuim sihtkoht oli Tallinn, kus peatus viiendik majutusettevõtetes ööbinud siseturistidest. 13% siseturistidest peatus Pärnu ja 11% Tartu majutusettevõtetes. 2012. aasta novembriga võrreldes jäid siseturistide eelistatuimad sihtkohad samaks.

Novembris pakkus külastajatele teenust 853 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 18 100 tuba ja 40 600 voodikohta. Täidetud oli 41% tubadest ja 32% voodikohtadest. Tallinnas, Tartus ja Pärnus oli nii tubade kui ka voodikohtade täitumus riigi keskmisest kõrgem.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 32 eurot ning oli 2012. aasta novembriga võrreldes euro võrra kallim. Tallinnas maksis ööpäev keskmiselt 39 eurot, Pärnus 25 eurot ja Tartus 28 eurot.

Majutamine piirkonniti, november 2013
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 853 173 55 87 233 305
Toad 18 141 7 930 1 087 1 188 4 053 3 883
Voodikohad 40 635 16 626 2 258 2 848 9 214 9 689
Tubade täitumus, % 41 55 54 24 30 24
Voodikohtade täitumus, % 32 44 46 20 26 18
Majutatud 209 497 126 617 14 083 10 417 29 915 28 465
Ööbimised 389 935 218 417 30 857 17 224 72 324 51 113
Eesti elanikud 132 781 36 117 16 641 12 540 32 364 35 119
väliskülastajad 257 154 182 300 14 216 4 684 39 960 15 994
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 32 38 27 30 24 25

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.