Novembris eksport kahanes

pressiteade nr 6

2013. aasta novembris võrreldes 2012. aasta novembriga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 9% ja kaupade import jäi samale tasemele, teatab Statistikaamet. Eksport langes ka 2013. aasta oktoobriga võrreldes 4%.

Novembris eksporditi Eestist kaupu 1,06 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,15 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 96 miljonit eurot (2012. aasta novembris oli ülejääk 10 miljonit eurot).

Eestist eksporditi enim elektriseadmeid (19% Eesti koguekspordist), põllumajandussaadusi ja toidukaupu (13%) ning mineraalseid tooteid (sh bensiin, põlevkiviõli, elektrienergia) (11%).

Ekspordi vähenemine 2013. aasta novembris 2012. aasta novembriga võrreldes oli peamiselt tingitud elektriseadmete ning keemiatoodete (sh orgaaniliste kemikaalide) väljaveo kahanemisest (langus vastavalt 23% ja 30%). Samal ajal suurenes puidu ja puittoodete ning transpordivahendite väljavedu (kasv vastavalt 14% ja 18%).

Novembris imporditi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid (17% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (13%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (12%). Suurim langus oli elektriseadmete sisseveos (21%). Samas suurenes transpordivahendite (sh sõidukid ja raudteeveerem) sissevedu 32% ning mineraalsete toodete (sh kütused) import 20%.

Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (15%) ja Venemaa (13%). Koguekspordi vähenemist võrreldes 2012. aasta novembriga mõjutas peamiselt väljaveo vähenemine Venemaale ja Rootsi (langus vastavalt 19% ja 10%). Eksport Venemaale vähenes peamiselt orgaaniliste kemikaalide, Rootsi aga elektriseadmete väljaveo vähenemise tõttu. Samal ajal suurenes eksport Lätti 7% ja Suurbritanniasse 34%. Ekspordi kasvu Lätti toetasid mineraalsed tooted (sh elektrienergia). Eksport Suurbritanniasse suurenes elektriseadmete väjaveo suurenemise tõttu.

Kõige rohkem imporditi 2013. aasta novembris kaupu Soomest (14% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Leedust (10%). Impordi kasvu pidurdas 2012. aasta novembriga võrreldes sisseveo vähenemine Rootsist ja Lätist (langus mõlemast 9%). Sissevedu nendest riikidest vähenes eelkõige elektriseadmete sisseveo vähenemise tõttu. Samal ajal kaupade import Leedust suurenes 15% ja Venemaalt 18% peamiselt mineraalsete toodete sisseveo suurenemise tõttu.

Võrreldes 2013. aasta oktoobriga kahanes novembris eksport 4% ja import 6%. Ekspordi kuist kahanemist mõjutas enim elektriseadmete ja metallijääkide väljaveo vähenemine. Impordi vähenemist mõjutas raudteeveeremi ja mehhaaniliste seadmete sisseveo kahanemine.

Ekspordihinnad langesid 2013. aasta novembris võrreldes 2012. aasta sama kuuga 1,5%, impordihinnad aga kasvasid 1,2%.

Eesti kaubavahetus, jaanuar–november, 2012–2013
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2012 2013 muutus, % 2012 2013 muutus, % 2012 2013
Jaanuar 946,7 1 129,1 19 985,3 1 148,5 17 -38,6 -19,4
Veebruar 980,6 960,8 -2 1 093,5 1 076,3 -2 -112,9 -115,5
Märts 1 071,8 1 005,8 -6 1 203,4 1 126,0 -6 -131,6 -120,1
Aprill 1 020,7 1 080,8 6 1 129,0 1 209,8 7 -108,3 -129,0
Mai 1 038,0 1 113,0 7 1 161,9 1 192,3 3 -123,8 -79,2
Juuni 1 024,5 975,1 -5 1 152,9 1 158,6 0 -128,3 -183,5
Juuli 1 047,5 939,0 -10 1 164,3 1 137,9 -2 -116,8 -198,8
August 1 125,4 1 000,6 -11 1 236,2 1 093,8 -12 -110,8 -93,2
September 1 121,9 1 030,9 -8 1 157,6 1 137,5 -2 -35,8 -106,6
Oktoober 1 101,2 1 094,8 -1 1 311,0 1 229,7 -6 -209,8 -134,9
November 1 156,0 1 055,9 -9 1 146,3 1 151,8 0 9,7 -95,9

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, november 2013
Sihtriik,
riikide ühendus
Eksport,
mln eurot
Osatähtsus,
%
Muutus
eelmise aasta
sama kuuga, %
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln eurot
Osatähtsus,
%
Muutus
eelmise aasta
sama kuuga, %
KOKKU 1 055,9 100 -9 Kokku 1 151,8 100 0
EL28 737,2 70 -5 EL28 961,8 84 2
EA17 298,6 28 -4 EA17 437,8 38 2
SRÜ 151,7 14 -20 SRÜ 93,4 8 12
1.Rootsi 190,5 18 -10 1.Soome 157,7 14 1
2.Soome 154,5 15 0 2.Saksamaa 132,1 11 9
3.Venemaa 132,9 13 -19 3.Leedu 111,3 10 15
4.Läti 111,1 11 7 4.Rootsi 109,8 10 -9
5.Leedu 56,1 5 -10 5.Läti 108,1 9 -9
6.Saksamaa 48,4 5 -12 6.Poola 82,1 7 11
7.Norra 47,7 5 -7 7.Venemaa 80,9 7 18
8.USA 35,6 3 1 8.Suurbritannia 56,1 5 10
9.Belgia 30,1 3 3 9.Holland 36,2 3 -21
10.Suurbritannia 28,9 3 34 10.Itaalia 27,6 2 11

Eksport ja import kaubajaotise järgi, november 2013
Kaubajaotis (-grupp)
kombineeritud
nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus
eelmise
aasta sama
kuuga, %
mln eurot osatähtsus, % muutus
eelmise
aasta sama
kuuga, %
KOKKU 1 055,9 100 -9 1 151,8 100 0 -95,9
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 133,7 13 -1 138,8 12 7 -5,3
Mineraalsed tooted (V) 111,1 11 -12 145,3 13 20 -34,2
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 49,8 5 -30 89,8 8 -12 -40,0
Kummi- ja plasttooted (VII) 33,5 3 4 60,3 5 3 -26,8
Puit ja puittooted (IX) 98,8 9 14 34,4 3 24 64,4
Paber ja pabertooted (X) 26,5 3 -13 22,0 2 -8 4,5
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 33,9 3 -1 50,8 4 6 -16,9
Metall ja metalltooted (XV) 70,0 7 -10 82,6 7 0 -12,7
Mehaanilised masinad (84) 86,0 8 -11 104,8 9 -17 -18,8
Elektriseadmed (85) 196,7 19 -23 190,6 17 -21 6,1
Transpordivahendid (XVII) 61,9 6 18 120,6 10 32 -58,7
Mitmesugused tööstustooted (XX) 83,4 8 2 29,1 3 6 54,3
Muu 70,7 5 -6 82,4 7 23 -11,8

Täpsem teave:

Riina Kerner
Vanemanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9377

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.
Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast