Ehitushinnaindeks 2013. aastal tõusis

pressiteade nr 10

Ehitushinnaindeks tõusis 2013. aastal 2012. aasta keskmisega võrreldes 5,2%, teatab Statistikaamet.

Tööjõud kallines eelmise aastaga võrreldes 13,4%, masinad 4,7% ja materjalid 1,2%.

2013. aasta IV kvartalis oli ehitushinnaindeksi muutus III kvartaliga võrreldes 0,3% ja 2012. aasta IV kvartaliga võrreldes 4,7%. III kvartaliga võrreldes mõjutas indeksit kõige enam tööjõu kallinemine, mis andis kvartalimuutusest üle kolmveerandi. 2012. aasta IV kvartaliga võrreldes andis tööjõu kallinemine indeksi kogutõusust 80%.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks tõusis 2013. aastal 2012. aasta keskmisega võrreldes 6,1%, sealhulgas kallines tööjõud 13,3%, masinad 0,2% ja materjalid odavnesid 0,2%

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi muutus oli 2013. aasta IV kvartalis III kvartaliga võrreldes 0,3% ja 2012. aasta IV kvartaliga võrreldes 5,7%.

Ehitushinnaindeksi arvutamisel kaasatakse neli ehitistegruppi: eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi puhul on vaatluse all ametihooned. Ehitushinnaindeks väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust ehitusplatsi otsekulude tasemel. Otsekuludes arvestatavad ressursid jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal.

Ehitushinnaindeksi muutus, IV kvartal 2013
  III kvartal 2013 –
IV kvartal 2013, %
IV kvartal 2012 –
IV kvartal 2013, %
KOKKU 0,3 4,7
tööjõud 1,0 11,3
ehitusmasinad 1,8 5,4
ehitusmaterjal –0,3 1,1
Eramuindeks 0,5 4,9
Korruselamuindeks 0,3 4,2
Tööstushooneindeks 0,5 4,6
Ametihooneindeks 0,1 4,9
Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi muutus, IV kvartal 2013
  III kvartal 2013 –
IV kvartal 2013, %
IV kvartal 2012 –
IV kvartal 2013, %
KOKKU 0,3 5,7
tööjõud 1,0 11,1
ehitusmasinad 1,8 0,7
ehitusmaterjal –0,3 –0,4

Täpsem teave:

Ülo Paulus
Juhtivstatistik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9242

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (IV kvartal ja 2013. aasta).