Jaanuaris kaubavahetus vähenes

pressiteade nr 33

2014. aastal jaanuaris vähenes kaupade eksport jooksevhindades 2013. aasta jaanuariga võrreldes 20% ja import 15%, teatab Statistikaamet.

Kaubavahetuse vähenemist mõjutas oluliselt ka 2013. aasta jaanuari kõrge võrdlusbaas, mis oli mõjutatud üksiktehingutest laevadega. Mulluseid üksiktehinguid arvestamata vähenes 2014. aasta jaanuaris eksport ja import kumbki 7%.

Jaanuaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 904 miljoni euro väärtuses ja imporditi Eestisse 973 miljoni euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 69 miljonit eurot (2013. aasta jaanuaris 22 miljonit eurot).

Jaanuaris eksporditi enim elektriseadmeid (viiendik Eesti koguekspordist), põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%) ning mineraalseid tooted (10%). Oluliselt vähenes transpordivahendite ja elektriseadmete eksport (langus vastavalt 76% ja 23%). Samal ajal suurenes puidu ja puittoodete väljavedu (8%).

Jaanuaris imporditi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid (18% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (13%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Suurim langus oli samuti transpordivahendite kaubagrupis (54%), oluliselt vähenes ka mineraalsete toodete (sh raskekütteõli, maagaas) sissevedu. Samas suurenes plasti ja plasttoodete sissevedu (7%).

Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (16%) ja Läti (11%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Soome elektriseadmeid ja mööblit, Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Enim vähenes eksport Soome ja USAsse (langus vastavalt 51% ja 35%), samas suurenes eksport Lätti ja Suurbritanniasse (kasv vastavalt 10% ja 38%).

Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (17% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (12%) ja Rootsist (11%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid (sh mootorikütuseid) ja elektriseadmeid, Saksamaalt transpordivahendeid ja mehaanilisi seadmeid ning Rootsist elektriseadmeid ja transpordivahendeid. Enim vähenes kaupade sissevedu Soomest ja Venemaalt (langus vastavalt 37% ja 35%). Suurenes kaupade import Saksamaalt (9%).

Võrreldes 2013. aasta detsembriga kasvas jaanuaris eksport 2%, kuid import vähenes 3%. Ekspordi- ja impordihinnad langesid 2013. aasta jaanuariga võrreldes 1,5%.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2013–2014

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa

Eesti kaubavahetus, jaanuar, 2013–2014
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2013 2014 muutus, % 2013 2014 muutus, % 2013 2014
Jaanuar 1 128,6 904,4 -20 1 150,7 972,9 -15 -22,1 -68,5
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, jaanuar 2014
Sihtriik,
riikide ühendus
Eksport,
mln eurot
Osatähtsus, % Muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln eurot
Osatähtsus, % Muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
KOKKU 904,4 100 -20 KOKKU 972,9 100 -15
EL28 653,2 72 -23 EL28 797,0 82 -15
EA 18 368,2 41 -32 EA 18 480,7 49 -16
SRÜ 104,8 12 0 SRÜ 68,1 7 -32
1.Rootsi 162,3 18 -6 1.Soome 162,7 17 -37
2.Soome 144,7 16 -51 2.Saksamaa 114,5 12 9
3.Läti 102,6 11 10 3.Rootsi 110,6 11 -3
4.Venemaa 92,7 10 5 4.Läti 87,5 9 -10
5.Leedu 48,9 5 -19 5.Leedu 70,5 7 -25
6.Saksamaa 46,7 5 6 6.Poola 59,8 6 -23
7.Norra 40,9 5 6 7.Venemaa 54,4 6 -35
8.USA 28,9 3 -35 8.Hiina 38,6 4 -15
9.Suurbritannia 26,5 3 38 9.Holland 30,6 3 -1
10.Taani 22,2 2 -16 10.Suurbritannia 29,5 3 -3
Eksport ja import kaubajaotise järgi, jaanuar 2014
Kaubajaotis (-grupp)
kombineeritud
nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln
eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
KOKKU 904,4 100 -20 972,9 100 -15 -68,5
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 98,1 11 -7 107,6 11 0 -9,5
Mineraalsed tooted (V) 91,0 10 -10 123,8 13 -21 -32,8
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 38,0 4 -42 74,2 8 -17 -36,2
Kummi- ja plasttooted (VII) 30,3 3 13 53,7 6 7 -23,4
Puit ja puittooted (IX) 90,8 10 10 27,1 3 11 63,7
Paber ja pabertooted (X) 27,0 3 4 20,7 2 9 6,3
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 33,3 4 0 47,0 5 -1 -13,6
Metall ja metalltooted (XV) 64,2 7 -9 80,0 8 -1 -15,8
Mehaanilised masinad (84) 62,9 7 11 86,1 9 -6 -23,2
Elektriseadmed (85) 181,1 20 -23 179,2 18 -13 1,9
Transpordivahendid (XVII) 47,3 5 -76 87,0 9 -54 -39,6
Mitmesugused tööstustooted (XX) 75,9 8 9 21,9 2 1 54,0
Muu 64,3 8 11 64,5 6 -4 -0,2

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.