Jaanuaris suurenes majutusettevõtetes välisturistide arv

pressiteade nr 34

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2014. aasta jaanuaris 169 000 turisti, teatab Statistikaamet. Eelmise aasta jaanuariga võrreldes suurenes välis- ja vähenes siseturistide arv.

Jaanuaris peatus majutusettevõtetes 107 000 välisturisti ja nende arv suurenes 2013. aasta jaanuariga võrreldes 11%. Välisturistide arv suurenes peamiselt Soomest ja Venemaalt saabunud turistide tõttu. Venemaa turiste peatus majutusettevõtetes 15% ning Soome turiste 13% enam kui eelmise aasta jaanuaris. Samuti oli Venemaalt ja Soomest saabunud turiste majutusettevõtete klientide hulgas kõige arvukamalt – Venemaalt saabus 47 000 ja Soomest 34 000 turisti ehk kokku kolm neljandikku kõigist majutusteenuseid kasutanud välisturistidest. Paljudest Euroopa riikidest saabus turiste vähem kui eelmise aasta jaanuaris. 62% rohkem saabus turiste Aasia riikidest, kuid Aasia turistide osatähtsus majutusettevõtete klientide hulgas oli väike.

Siseturiste peatus majutusettevõtetes 62 000, mida oli 2% vähem kui eelmise aasta jaanuaris. 57% siseturistidest olid puhkusereisil ja 28% tööreisil. Eelistatuim sihtkoht oli Harju, Pärnu ja Tartu maakond, kus peatus vastavalt 28%, 14% ja 11% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest. Harju maakonna majutusettevõtetes peatus vähem siseturiste kui eelmise aasta jaanuaris, Pärnu ja Tartu maakonnas aga rohkem.

Jaanuaris pakkus külastajatele teenust 849 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 18 000 tuba ja 40 000 voodikohta. Täidetud oli kolmandik tubadest ja 28% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 34 eurot ning oli 2013. aasta jaanuariga võrreldes euro võrra kallim. Ööpäeva maksumus oli Eesti keskmisest kõrgem vaid Harju maakonnas. Pärnu maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 23 eurot ja Tartu maakonnas 25 eurot.

Majutamine piirkonniti, jaanuar 2014
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 849 178 56 84 221 310
Toad 18 072 8 074 1 088 1 169 3 778 3 963
Voodikohad 39 887 16 881 2 277 2 788 8 496 9 445
Tubade täitumus, % 33 46 42 24 20 21
Voodikohtade täitumus, % 28 39 37 18 19 17
Majutatud 169 453 101 026 11 354 8 651 22 171 26 251
Ööbimised 343 971 202 852 26 327 15 797 49 617 49 378
Eesti elanikud 106 025 29 469 11 167 9 191 25 144 31 054
väliskülastajad 237 946 173 383 15 160 6 606 24 473 18 324
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 34 39 27 31 24 25

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.