Igaüks loeb!

Statistikaamet esitab Eurostatile rahvaloenduse lõppraporti

28. märts 2014   PDF   DOC

2014. aasta märtsis tõmbavad Euroopa Liidu riigid rahva ja eluruumide loenduse 2010/2011. aasta loendusvoorule joone alla ja esitavad Eurostatile loenduse lõppraporti.

Liikmesriikide esitatav lõppraport on loendusprogrammi ja -protsessi ülevaade, mis sisaldab loenduse kirjeldust, ülevaadet loendusandmete ja nende kvaliteedinäitajate kohta (ajakohasus, täpsus, võrreldavus varasemate loendustega jne) ning loendustulemusi. Eurostat avaldab riikide loendustulemused oma veebilehel 2014. aasta mais.

Eesti üheteistkümnes rahvaloendus toimus 31. detsembrist 2011 kuni 31. märtsini 2012. Loenduse ettevalmistamine algas 2008. aastal ja tulemuste avaldamine lõppes 2014. aastal. Selle seitsme aasta jooksul võttis loendustöödest osa ligi 2700 inimest üle Eesti. „Rahvaloendusel koguti andmeid ligi 90 entsüklopeediaköite jagu, põhjalik ja väga detailne andmestik ühiskonna analüüsiks on olemas ning tulemuste põhjal on juba valminud arvukalt analüüse,“ märkis Statistikaameti projektijuht Diana Beltadze. „Suur väärtus on ka see, et loenduse tulemusel on Eestil olemas ruumiandmetega seotud loendusandmed,“ lisas ta.

„Praegu käib juba järgmise, 2020/2021. aasta registripõhise rahvaloenduse ehk REGRELi ettevalmistamine,“ selgitas Beltadze. „Ühe ettevalmistustööna korrigeeris Statistikaamet 2011. aasta rahvaloenduse ja registrite andmetele tuginedes kahe viimase loenduse alakaetust ning korrigeeris loendustevahelise perioodi ehk siis aastate 2000–2013 rahvaarvu,“ märkis ta. 2011. aasta loenduse andmekogumise jaoks tehtud universaalset küsitlustarkvara kasutab Statistikaamet ka teiste isiku-uuringute korraldamisel. Loodud andmetöötlustarkvara kasutatakse kõigi statistikatööde puhul, sealhulgas 2020/2021. aasta registripõhisel rahvaloendusel.

Eesti 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse maksumuseks kujunes seitsme aasta jooksul, mis jäi loenduse ettevalmistamise algusest 2008. aastal kuni tulemuste avaldamise lõpetamiseni 2014. aastal, 13,6 miljonit eurot. Kogusummast 59% kulus loenduse läbiviimise aastal (2012). Eesti rahvaloendus läks elaniku kohta maksma 10 eurot ja 28 senti (arvutamise aluseks on 2012. aasta 1. jaanuari korrigeeritud rahvaarv 1 325 215).

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse maksumus, 2008–2014
Aasta Eurot Osatähtsus kogusummast, %
2008 376 123 2,8
2009 754 161 5,5
2010 657 901 4,8
2011 3 053 381 22,4
2012 (loendusmoment 31.12.2011) 8 030 966 59,0
2013 552 587 4,1
2014 194 623 1,4
KOKKU 13 619 742 100,0

Täpsem teave:

Diana Beltadze
Statistikaameti projektijuht
Tel 625 9361

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790