Veebruaris peatus majutusettevõtetes mullusest enam turiste

pressiteade nr 46

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2014. aasta veebruaris 178 000 turisti, mis oli eelmise aasta veebruariga võrreldes 11% rohkem, teatab Statistikaamet.

Veebruaris peatus majutusettevõtetes 102 000 välisturisti ehk 10 000 välisturisti enam kui 2013. aasta veebruaris. Kolm neljandikku välisturistidest saabus naaberriikidest Lätist, Soomest ja Venemaalt ehk kokku ligi 8000 turisti enam kui aasta tagasi veebruaris. Paljudest Euroopa riikidest saabus rohkem turiste kui mullu samal ajal. Samas Suurbritannia ja Norra turiste oli majutusettevõtetes eelmise aasta veebruariga võrreldes vähem. Jätkuvalt suureneb Aasia riikidest (45%) saabunud turistide arv, kuid Aasia riikide turistide osatähtsus majutusettevõtete klientide hulgas on väike.

Siseturiste peatus majutusettevõtetes 77 000, mida oli 7000 siseturisti rohkem kui eelmise aasta veebruaris. 55% siseturistidest olid puhkusereisil ja neljandik tööreisil. Harju maakonnas peatus 27%, Pärnu maakonnas 17%, Tartu ja Ida-Viru maakonnas kummaski kümnendik majutusteenuseid kasutanud siseturistidest. Eelmise aasta veebruariga võrreldes suurenes siseturistide arv Pärnu maakonnas kolmandiku ja Ida-Viru maakonnas enam kui viiendiku võrra.

Veebruaris pakkus külastajatele teenust 863 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 18 000 tuba ja 40 000 voodikohta. Täidetud oli 35% tubadest ja 29% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 30 eurot ning oli 2013. aasta veebruariga võrreldes samal tasemel. Ööpäeva maksumus oli Eesti keskmisest kõrgem vaid Harju ja Lääne-Viru maakonnas. Pärnu maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 24 eurot ja Tartu maakonnas 27 eurot.

Majutamine piirkonniti, veebruar 2014
Majutamine Kokku Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 863 182 58 85 220 318
Toad 18 082 8 087 1 107 1 155 3 739 3 994
Voodikohad 39 846 16 955 2 321 2 739 8 307 9 524
Tubade täitumus, % 35 45 41 23 27 24
Voodikohtade täitumus, % 29 37 36 19 25 19
Majutatud 178 447 101 314 11 532 8 900 27 510 29 191
Ööbimised 321 369 174 581 23 642 14 223 57 419 51 504
Eesti elanikud 123 764 32 935 12 986 10 308 33 237 34 298
väliskülastajad 197 605 141 646 10 656 3 915 24 182 17 206
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 30 34 27 31 23 26

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.