Muuseumikülastuste arv kasvas mullu viiendiku võrra

pressiteade nr 58

Muuseumides käidi 2013. aastal ligi 3,7 miljonit korda, mida on 22% enam kui aasta varem, teatab Statistikaamet.

Muuseumikülastuste arv kasvas 2013. aastal varasema aastaga võrreldes rohkem kui 650 000 võrra. Viimati oli nii suur kasv 2011. aastal, mil muuseumikülastusi oli varasema aastaga võrreldes 23% rohkem.

Muuseumid muutuvad üha populaarsemaks. 2013. aastal oli 10 elaniku kohta 28 muuseumikülastust, aasta varem 23. Hinnanguliselt 35% muuseumikülastustest tegid välisturistid. Eesti elanikud külastasid 2013. aastal muuseume ligi 2,4 miljonit korda, mis on ligikaudu kaks külastust elaniku kohta. Egmus.eu andmetel on elanike arvu kohta kõige rohkem muuseumikülastusi Eestis.

Muuseumides töötas 1720 inimest, mis on seni teadaolevalt suurim muuseumitöötajate arv. 2012. aastaga võrreldes lisandus 35 muuseumitöötajat. Paljud muuseumid töötavad ka ainult vabatahtlike algatusel. 2013. aastal osales muuseumide tegevuses 485 vabatahtlikku.

2013. aastal tegutses Eestis 250 muuseumi. Muuseumide tulud olid ligikaudu 46 miljonit eurot, mis on 2012. aastaga võrreldes 3,4 miljoni eurot rohkem. Muuseumide kulud olid 34 miljonit eurot, mida oli 1,2 miljoni euro võrra vähem kui 2012. aastal. Muuseumid tegid 16,6 miljoni euro eest investeeringuid ehk varasema aastaga võrreldes ligi 5,2 miljonit eurot rohkem.

Laupäeval, 17. mail tähistatakse Eestis taas üleeuroopalist muuseumiööd ning paljud muuseumid avavad oma uksed tavapärasest hilisemal ajal ja tasuta. Eesti muuseumid on öö sündmusi ühendavaks teemaks valinud "Öös on tähti".

Täpsem teave:

Maria Orešina
Juhtivstatistik
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9165

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.