Ettevõtlussektori kasum jäi II kvartalis mullusele tasemele

pressiteade nr 100

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2014. aasta II kvartalis 836 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta II kvartaliga võrreldes samaks, teatab Statistikaamet.

Suurima panuse ettevõtlussektori kogukasumi kasvu andsid põllumajanduse, töötleva tööstuse, veonduse ja laonduse ning kinnisvaraettevõtted. Ettevõtlussektori kasumi kasvu pidurdasid enim ehitus- ja hulgikaubandusettevõtted. Kogukasumis suurima osatähtsusega töötleva tööstuse kasum kasvas 9%, seda eelkõige toiduainetööstuse ja põhiliselt ekspordile suunatud puidu- ja kütteõlide tööstuse kasumi suurenemise tõttu.

Ettevõtted müüsid 2014. aasta II kvartalis kaupu ja teenuseid 12,9 miljardi euro eest, mis oli 1% rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Kogu ettevõtluse müügitulus kõige suuremat osatähtsust omavate kaubandus- ja töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu jäi mullusele tasemele. Enim suurenes aastaga müügitulu kutse-, teadus- ja tehnikaala ettevõtetel.

Ettevõtete kulud suurenesid 2013. aasta II kvartaliga võrreldes samuti 1% võrra. Tööjõukulud suurenesid 7%. Tööga hõivatud isikute ja töötatud tundide arv suurenes vastavalt 1% ja 4%. Ettevõtlussektori tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel oli hõivatu kohta keskmiselt 5700 eurot kvartalis, mis oli 2013. aasta II kvartaliga võrreldes 3% suurem.

Ettevõtete investeerimisaktiivsus väheneb jätkuvalt. Ettevõtted investeerisid 2014. aasta II kvartalis 529 miljonit eurot, mis oli 17% vähem kui eelmise aasta samal ajal. Investeeriti peamiselt ehitistesse, masinatesse ja seadmetesse. Suuremad investeerijad olid põllumajanduse, töötleva tööstuse ning kaubandusettevõtted, kes tegid kokku ligi poole ettevõtete koguinvesteeringutest. Võrreldes 2013. aasta II kvartaliga suurenesid investeeringud maasse ja ehitistesse. Ülejäänud investeeringud vähenesid, neist enim investeeringud masinatesse ja seadmetesse.

Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2010 – II kvartal 2014

Diagramm: Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2010 – II kvartal 2014

Täpsem teave:

Merike Sinisaar
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9291

Detailsemad andmed on statistika andmebaasis (investeeringud; tootlikkus; tulud, kulud, kasum).