Augustis tööstustoodangu tootmise kasv jätkus

pressiteade nr 113

Tööstusettevõtted tootsid 2014. aasta augustis 3% rohkem toodangut kui eelmise aasta augustis, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas ja mäetööstuses.

Jaanuarist alates püsis töötlev tööstus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes stabiilses 1–6%-lises kasvus. Augustis toodeti töötlevas tööstuses 6% rohkem toodangut kui 2013. aasta samal kuul. Toodang ületas eelmise aasta augusti taseme enamikus tööstusharudes. Enim mõjutas toodangu mahu suurenemist elektroonikaseadmete, puittoodete ning toiduainete tootmise kasv. Toodang vähenes ehitusmaterjali- ja rõivatootmises.

Välisturule müüdi augustis 71% kogu töötleva tööstuse toodangust. Võrreldes 2013. aasta augustiga suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 2% ja müük kodumaisele turule vähenes 3%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2014. aasta augustis tööstuses kokku 2% vähem toodangut kui juulis, sealhulgas töötlevas tööstuses sama palju kui juulis.

2013. aasta augustiga võrreldes toodeti elektrit 8% vähem ja soojust 3% rohkem.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, august 2014
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise
kuuga sesoonselt
korrigeeritud andmetela
Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelb
KOKKU -2,0 0,5 3,0
Energeetika -6,1 -6,8 -5,3
Mäetööstus -13,5 -18,0 -16,4
Töötlev tööstus 0,1 3,1 5,9
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 0,8 9,0 12,4
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 3,3 4,7 7,1
toiduainete tootmine -0,7 3,3 4,9
metalltoodete tootmine -0,5 0,5 4,0
elektriseadmete tootmine -1,9 -1,2 2,5
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 17,4 -2,6 0,5
mööblitootmine 2,2 -2,9 0,6
mootorsõidukite tootmine 12,2 -0,2 2,4
ehitusmaterjali tootmine -2,4 -7,6 -5,3
masinate ja seadmete tootmine -1,5 2,5 6,0
kütteõlide tootmine -1,2 8,3 8,3

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).