Piiripunktides algab väliskülastajate uuringu talvine etapp

pressiteade nr 129

Statistikaamet ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustavad täna, 17. novembril Eesti piiripunktides suvel alanud väliskülastajate uuringu teist etappi, mis kestab detsembri keskpaigani.

Talvine etapp püüab välja selgitada, kas suvel Eestit külastavate turistide ja talvel saabujate reisimotivatsioon, -käitumine ja rahulolu erinevad. „Kui suvi on Eesti turismi kõrghooaeg ja väliskülastajad saabuvad siia eelkõige puhkama, siis praegu algava etapi puhul on väga huvitav uurida, milliste riikide elanikud ja mis eesmärgil talvisel hooajal Eestit väisavad,“ selgitas Statistikaameti metoodika ja analüüsi osakonna juhataja Kaja Sõstra. „Kui suvel küsitles Statistikaamet uuringu käigus 5600 välisriigi elanikku, siis talvisel hooajal on uuritavate arv väiksem ja küsitleme ligi 3000 välisriigi elanikku,” märkis Sõstra. „Samuti on hooajale vastavalt muutunud paar küsitluskohta – näiteks on lisandunud kolm Pärnu spaahotelli,” lisas ta.

EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso sõnul annab talvine küsitlus tervikpildi väliskülastajate reisimotivatsioonist turismi madalhooajal. „Praegune küsitlus selgitab välja üldised suunad talveperioodil, kuid eraldi uuritakse aastavahetuse reisimotivatsiooni küsitluse kolmanda etapiga, mis algab uue aasta alguses,” lisas Mutso.

Statistikaameti küsitlejad küsitlevad väliskülastajaid Tallinna reisisadamas, lennu-, bussi- ja rongijaamas, Narva piiriületuspunktides, Koidula ja Luhamaa piiriületuspunktis, Tartu Ahhaa keskuses, Pärnu kolmes spaahotellis, Valga endistes piiriületuspunktides ning Valga linna ostukeskuse parklas ja bensiinijaamas. Küsitlejatel on fotoga Statistikaameti töötõend.

Väliskülastajate uuringu tellija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, kes kasutab saadud andmeid turismisektorile sisendi andmisel. Uuringuga saadav info on oluline andmeallikas ka Eesti Pangale, et arvutada Eesti turismitulusid. Lisaks EASile ja turismisektorile on uuringuga saadavad andmed vajalikud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning kohalikele omavalitsustele. Uuringust saadava info põhjal saab näiteks otsustada, millistesse uutesse turismiobjektidesse, teedesse ja piiriületuskohtadesse raha planeerida.

Uuringut korraldades teeb Statistikaamet koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga, samuti reisijateveoga tegelevate ettevõtetega.

Uuringu tulemused avalikustatakse 2015. aasta kevadel.

Täpsem teave:

Kaja Sõstra
Osakonnajuhataja
Metoodika ja analüüsi osakond
Statistikaamet
Tel 625 8409