Oktoobris püsis tööstustoodangu tootmine kasvutrendis

pressiteade nr 134

Tööstusettevõtted tootsid 2014. aasta oktoobris 3% rohkem toodangut kui eelmise aasta oktoobris, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas ja mäetööstuses.

Jaanuarist alates on töötleva tööstuse toodang eelmise aasta sama kuuga võrreldes kasvanud. Kui augustis toodeti töötlevas tööstuses 6% ja septembris 7% rohkem toodangut kui 2013. aasta samal kuul, siis oktoobris 4%. Toodang ületas eelmise aasta oktoobri taseme ligi pooltes tööstusharudes. Enim mõjutas toodangu mahu suurenemist elektroonikaseadmete tootmise kasv, kus toodang suurenes üle kolmandiku; puittooteid valmistati 12% ja metalltooteid 7% rohkem. Toodang vähenes elektriseadmete, kemikaalide ja ehitusmaterjali tootmises.

Välisturule müüdi oktoobris 70% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2013. aasta oktoobriga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 7% ja müük kodumaisele turule 2%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2014. aasta oktoobris nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses sama palju toodangut kui septembris.

2013. aasta oktoobriga võrreldes toodeti elektrit 7% vähem ja soojust 7% rohkem.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, oktoober 2014
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetela
Muutus võrreldes eelmise
aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelb
KOKKU -0,3 2,7 2,7
Energeetika 0,8 -4,0 -4,0
Mäetööstus 8,0 -7,7 -7,7
Töötlev tööstus 0,2 4,4 4,4
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 12,3 38,4 38,4
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 1,8 11,9 11,9
toiduainete tootmine 0,0 -0,2 -0,2
metalltoodete tootmine -5,8 7,0 7,0
elektriseadmete tootmine -0,7 -8,8 -8,8
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 3,3 -10,0 -10,0
mööblitootmine 1,1 -5,3 -5,3
mootorsõidukite tootmine 0,8 -6,7 -6,7
ehitusmaterjali tootmine -3,7 -4,5 -4,5
masinate ja seadmete tootmine -10,9 1,5 1,5
kütteõlide tootmine 36,2 39,7 39,7

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).