Eesti teadus- ja arendustegevuse kulutuste langus oli ELi suurim

pressiteade nr 135

2013. aastal tehti Eestis kulutusi teadus- ja arendustegevusele 326 miljoni euro eest, mida oli 14% vähem kui 2012. aastal, teatab Statistikaamet.

Hoolimata uudise negatiivsest iseloomust ei ole põhjust hädakella lüüa. Väikeriigi statistika eripäraks on asjaolu, et mõne üksiku suurema projekti käivitumine või lõppemine võib oluliselt mõjutada konkreetset statistilist näitajat. Aastatel 2010–2012 tehti Eesti õlitööstuses olulisi investeeringuid tehnoloogiliseks arenduseks, mis tõstis Eesti kogukulutusi teadus- ja arendustegevusele varasemast märkimisväärselt kõrgemale tasemele. 2013. aastal jõuti piloottehase ehitusel tootmisfaasi ja uusi investeeringuid tehti palju väiksemas mahus, mis oligi teadus- ja arendustegevuse kulutuste languse põhjuseks.

Teadus- ja arendustegevuse kulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti (SKP) ehk teadus- ja arendustegevuse intensiivsus langes 2012. aasta 2,16%-lt 2013. aastal 1,74%-le. Langus oli EL liikmesriikide hulgas suurim – koguni 19%, sest kulutuste vähenemisele lisandus SKP kuueprotsendilise kasvu mõju. Sellest hoolimata platseerus Eesti liikmesriikide teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse pingereas teise kümne algusesse.

Diagramm: Teadus- ja arendustegevuse intensiivsus, 2002–2013

Diagrammilt on selgelt näha, et õlitööstuse tekitatud vahepealse buumi varjus ei ole Eesti pikaajaline kasvutrend muutunud ja lähenemine EL keskmisele jätkus. Kui 2002. aastal moodustasid Eesti teadus- ja arendustegevuse kulutused elaniku kohta vaid 11% EL keskmisest, siis 2013. aastal juba 46%.

Eesti teadus- ja arendustegevuse kulutustest oli 2013. aastal 47% rahastatud riigi poolt ning riigipoolne rahastamine kasvas 2012. aastaga võrreldes 6%. Valitsemissektori kogukuludest moodustas teadus- ja arendustegevuse rahastamine aga enam kui kunagi varem – 2,13%.

Täpsem teave:

Aavo Heinlo
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9217

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (T&A üldandmed ja T&A ettevõtlussektoris).