Ilmus rahvaloenduse tulemusi käsitlev kogumik

pressiteade nr 136

Statistikaamet esitleb täna, 3. detsembril kogumikku „Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud“, mis võtab ühtede kaante vahel kokku viimase rahvaloenduse tulemused ja pakub võrdlust ka teiste Euroopa Liidu riikidega.

Kogumiku autor Ene-Margit Tiit ütleb raamatu tutvustuseks järgmist: „Raamatu eesmärk on anda pilt Eesti rahvastikust loendusmomendil 2011. aasta lõpus, kuid ühtlasi näidata rahvastikku arenevana ajas ja ruumis – vaadelda ühelt poolt Eesti rahvastiku arengut nii palju, kui seda võimaldab pilk minevikku ja tulevikku, ent samas määrata kindlaks ka Eesti koht Euroopa riikide ja rahvaste seas.“ Statistikaameti andmete kõrval on esitatud nii Eurostati kui ka ÜRO andmeid, vajadusel on lisatud ka hinnanguid, seda eriti Eesti ajalooliste andmete puhul.

Raamatu võib mõtteliselt jagada kolme ossa. Esimeses osas on juttu rahvastiku hindamisest ja loendamisest. Kõigepealt on vaatluse all Maa elanikkond ja selle kasvu hindamine. Seejärel tutvustatakse Eesti rahvaarvu muutumist esimestest ajaloolistest hinnangutest kuni tänapäevani ning käsitletakse ka põhilisi rahvaarvu mõjutavaid tegureid – loomulikku iivet ja välisrännet.

Raamatu teine osa on kõige mahukam. Selles esitatakse lühidalt kõigi 2011. aasta rahvaloenduse tulemuste analüüs Eesti tasandil, kusjuures enamiku tunnuste puhul tuuakse võrdlusi teiste Euroopa riikide vastavate või sarnaste andmetega.

Kolmandas osas pöördutakse tagasi hinnangute juurde. Selgub, et ka pärast rahvastiku kokkulugemist säilib vajadus anda hinnanguid. Nii on selles kõige matemaatilisemas osas juttu rahvaarvu täpsustamisest, sealhulgas ka mineviku ebatäpsuste parandamisest, kuid ka rahvaarvu ennustamisest ehk prognoosimisest. Esitatakse ka lühivisioon järgmise, 2020. aastal toimuva rahvaloenduse ettevalmistusest.

Kogumiku „Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud“ esitlus toimub täna, 3. detsembril kell 14.00 Solarise keskuse Apollo raamatupoes (Tallinn, Estonia puiestee 9).

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Tel 625 9296
Mob 506 1790