Ettevõtlussektori III kvartali kasum oli mullusest väiksem

pressiteade nr 137

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2014. aasta III kvartalis 859 miljonit eurot, mis oli 7% väiksem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Negatiivselt mõjutasid ettevõtlussektori kasumit enim ehitus- ja hulgikaubandusettevõtted. Kogukasumis suurima osatähtsusega töötleva tööstuse kasum vähenes 13%, seda eelkõige põhiliselt ekspordile suunatud elektroonika ning puidu- ja kütteõlide tööstuse kasumite vähenemise tõttu. Suurima positiivse panuse ettevõtlussektori kogukasumisse andsid veonduse ja laonduse ning majutus- ja toitlustusettevõtted.

Ettevõtted müüsid 2014. aasta III kvartalis kaupu ja teenuseid 12,6 miljardi euro eest, mis oli 2% vähem kui aasta tagasi samal ajal. Kogu ettevõtluse müügitulus kõige suuremat osatähtsust omavate kaubandusettevõtete müügitulu vähenes 4%, mõjutatuna põhiliselt müügitulu vähenemisest hulgikaubanduses. Samas jaekaubanduses müügitulu kasv jätkus. Töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu suurenes 7%.

Ettevõtete kulud vähenesid 2013. aasta III kvartaliga võrreldes 1% võrra. Tööjõukulud suurenesid 8%. Tööga hõivatud isikute ja töötatud tundide arv suurenes vastavalt 3% ja 6%. Ettevõtlussektori tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel oli hõivatu kohta keskmiselt 5600 eurot kvartalis, mis jäi mullusele tasemele.

Ettevõtete investeerimisaktiivsus väheneb jätkuvalt. Ettevõtted investeerisid 2014. aasta III kvartalis 586 miljonit eurot, mis oli 16% vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Investeeriti peamiselt ehitistesse, masinatesse ja seadmetesse. Suuremad investeerijad olid energia-, töötleva tööstuse ning veonduse- ja laondusettevõtted, kes tegid kokku poole ettevõtete koguinvesteeringutest. Võrreldes 2013. aasta III kvartaliga suurenesid investeeringud maasse ning arvutitesse ja arvutisüsteemidesse. Ülejäänud investeeringud vähenesid, neist enim investeeringud masinatesse ja seadmetesse.

Diagramm: Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2010 – III kvartal 2014

Täpsem teave:

Merike Sinisaar
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9291

Detailsemad andmed on statistika andmebaasis (investeeringud; tootlikkus; tulud, kulud, kasum).