Euroopa riikide rahvaloenduse tulemused uudses infosüsteemis

pressiteade nr 140

Eurostat tegi täna, 8. detsembril tarbijatele kättesaadavaks uue infosüsteemi Census Hub, mis esitab Euroopa Liidu liikmesriikide 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemusi.

Esmakordselt ei ole kõikide riikide andmeid kokku kogutud ühte suurde andmebaasi, vaid iga riik hoiab oma andmeid enda juures andmebaasis ning Census Hub käib vastavalt vajadusele andmeid sealt pärimas. Kõik andmed on esitatud masinloetavate avaandmetena avatud SDMX-vormingus.

Census Hubis on loendustulemused isikute, pere- ja leibkondade ning eluruumide kohta. Iga riigi kohta on olemas sama näitajate loetelu ning kõik näitajad on arvutatud samade reeglite alusel. Sellega on tagatud erinevate riikide andmete omavaheline võrreldavus. Lisaks Euroopa Liidu riikidele esitab Census Hub ka Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide rahvaloenduse andmeid.

Census Hubis on riikide loendustulemused esitatud paljumõõtmeliste andmestike ehk hüperkuupidena. Hüperkuup on enamasti 6–8-mõõtmeline tabel, mille puhul kõigi tunnuste detailsuse aste on ette antud (näiteks elukoht, vanus, perekonnaseis, haridus, kodakondsus, sotsiaal-majanduslik seisund).

Census Hubis on iga riigi kohta 60 hüperkuupi:
45 hüperkuupi NUTS-2 tasemel (keskmise suurusega statistiline piirkond, varieerudes 100 000 elanikust kuni 10 miljoni elanikuni. Eesti puhul esitatakse andmed riigi tasemel);
10 hüperkuupi NUTS-3 tasemel (väikseim piirkond, enamasti ka halduspiirkond. Eesti puhul jagab maakonnad 5 piirkonda: Põhja-Eesti (Harju maakond); Lääne-Eesti (Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond); Kesk-Eesti (Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond); Kirde-Eesti (Ida-Viru maakond); Lõuna-Eesti (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond));
5 hüperkuupi omavalitsuste tasemel.

Sisene Census Hubi ja vaata infosüsteemi tutvustust SIIT.

NUTS on Euroopa Liidu ühine piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator.

Euroopa Liidu riikides toimus viimane loendusvoor 2011. aastal. Loendusi korraldatakse iga kümne aasta tagant, järgmine loendusvoor on Euroopas aastatel 2020/2021.

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Tel 625 9296
Mob 506 1790