Oktoobris oli kaupade eksport rekordtasemel

pressiteade nr 143

Nii kaupade eksport kui ka import kasvas 2014. aasta oktoobris 5% võrreldes eelmise aasta oktoobriga, teatab Statistikaamet. Ekspordi ja impordi suurenemist mõjutas enim elektriseadmete ning mineraalsete toodete kaubavahetus.

Oktoobris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,2 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,3 miljardi euro eest. Senise suurima ekspordi käibe, mis oli 2012. aasta novembris, ületas oktoobrikuu eksport 2,5 miljoni euro võrra. Kaubavahetuse puudujääk oli 144 miljonit eurot, mis oli 6 miljonit eurot suurem kui eelmise aasta oktoobris.

Oktoobris eksporditi Eestist kõige enam elektriseadmeid (23% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (12%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Ekspordi kasvu mullu sama ajaga võrreldes mõjutas oluliselt elektriseadmete ja mineraalsete toodete (mõlema kasv 47 miljonit eurot), keemiatööstuse tooraine ja toodete ning metalli ja metalltoodete (mõlema kasv 5 miljonit eurot) väljaveo suurenemine. Enim kahanes põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning mehaaniliste masinate väljavedu (mõlemad vähenesid 12 miljoni euro võrra).

Kõige rohkem imporditi oktoobris Eestisse elektriseadmeid (21% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (13%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Enim kasvas eelmise aasta oktoobriga võrreldes elektriseadmete (kasv 66 miljonit eurot), mineraalsete toodete (kasv 47 miljonit eurot) ning keemiatööstuse toodete ja tooraine sissevedu (kasv 20 miljonit eurot). Enim kahanes transpordivahendite sissevedu (38 miljoni euro võrra).

Ekspordi sihtriikide seas oli oktoobris esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (14%) ja Läti (10%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning Soome elektriseadmeid, metalli ja metalltooteid, Lätti mineraalseid tooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Enim suurenes eksport Rootsi (32 miljoni euro võrra), Hollandisse (20 miljoni euro võrra) ning USA-sse (18 miljoni euro võrra). Rootsi eksporditi rohkem elektriseadmeid, Hollandisse mineraalseid tooteid (sh põlevkivikütteõli) ning USA-sse mineraalseid tooteid (sh mootorkütust) ja elektriseadmeid. Enim kahanes mullu oktoobriga võrreldes mehaaniliste masinate (sh kopplaadurid, ekskavaatorid) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (sh kange alkohol, juust, piim ja rõõsk koor) eksport Venemaale.

Kõige rohkem veeti oktoobris kaupu sisse Soomest (15% Eesti koguimpordist), Rootsist (11%) ja Saksamaalt (10%). Soomest imporditi enim mineraalseid tooteid ja elektriseadmeid, Rootsist elektriseadmeid ja transpordivahendeid ning Saksamaalt mehaanilisi masinaid ja transpordivahendeid. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes suurenes kaupade sissevedu Rootsist (28 miljoni euro võrra), Hollandist (18 miljoni euro võrra) ja Hiinast (17 miljoni euro võrra). Rootsist imporditi rohkem elektriseadmeid ja transpordivahendeid, Hollandist keemiatööstuse toorainet ja tooteid ning Hiinast elektriseadmeid. Kaupade sissevedu kahanes enim Lätist, kust imporditi vähem põllumajandussaadusi ja toidukaupu.

Võrreldes 2014. aasta septembriga suurenes oktoobris eksport ja import 5%.

Eesti kaubavahetus, jaanuar–oktoober, 2013–2014
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2013 2014 muutus, % 2013 2014 muutus, % 2013 2014
KOKKU 10 341,0 10 096,1 -2 11 623,3 11 420,9 -2 -1 282,1 -1 324,8
Jaanuar 1 129,3 906,2 -20 1 163,4 1 012,5 -13 -34,1 -106,3
Veebruar 960,7 921,4 -4 1 081,7 1 039,1 -4 -121,0 -117,7
Märts 1 006,8 1 020,7 1 1 143,9 1 187,6 4 -137,1 -166,9
Aprill 1 081,7 1 026,8 -5 1 227,4 1 165,6 -5 -145,7 -138,8
Mai 1 115,7 1 014,3 -9 1 205,8 1 140,0 -5 -90,1 -125,7
Juuni 973,8 981,7 1 1 160,9 1 134,5 -2 -187,0 -152,7
Juuli 941,9 992,7 5 1 146,7 1 139,3 -1 -204,8 -146,6
August 1 001,6 969,5 -3 1 112,7 1 061,2 -5 -111,0 -91,7
September 1 031,6 1 106,3 7 1 144,8 1 241,0 8 -113,2 -134,8
Oktoober 1 097,9 1 156,4 5 1 236,0 1 300,1 5 -138,1 -143,7
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, oktoober 2014
Sihtriik,
riikide
ühendus
Eksport,
mln eurot
Osatähtsus,
%
Muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
Saatjariik,
riikide
ühendus
Import,
mln eurot
Osatähtsus,
%
Muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
KOKKU 1 156,4 100 5 KOKKU 1 300,1 100 5
EL28 820,6 71 6 EL28 1 079,2 83 3
EA18 457,5 40 1 EA18 629,8 48 2
SRÜ 119,8 10 -30 SRÜ 88,9 7 7
1.Rootsi 209,7 18 18 1.Soome 190,9 15 0
2.Soome 164,0 14 -6 2.Rootsi 144,6 11 24
3.Läti 110,0 10 -10 3.Saksamaa 136,4 10 -4
4.Venemaa 100,8 9 -31 4.Läti 111,0 9 -12
5.Saksamaa 61,1 5 15 5.Leedu 109,2 8 7
6.Leedu 59,0 5 2 6.Poola 105,0 8 -7
7.Norra 45,5 4 21 7.Venemaa 72,3 6 15
8.USA 42,2 4 77 8.Holland 57,4 4 44
9.Holland 39,0 3 110 9.Hiina 52,6 4 49
10.Taani 27,7 2 -1 10.Prantsusmaa 35,8 3 37
Eksport ja import kaubajaotise järgi, oktoober 2014
Kaubajaotis (-grupp)
kombineeritud
nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln
eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
KOKKU 1 156,4 100 5 1 300,1 100 5 -143,7
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 123,2 11 -9 133,2 10 -9 -9,9
Mineraalsed tooted (V) 140,8 12 50 163,2 13 40 -22,4
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 58,1 5 10 114,3 9 22 -56,1
Kummi- ja plasttooted (VII) 38,2 3 -6 70,4 5 2 -32,2
Puit ja puittooted (IX) 103,1 9 5 36,7 3 6 66,4
Paber ja pabertooted (X) 29,6 3 6 24,7 2 -4 4,9
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 31,9 3 -20 61,0 5 4 -29,0
Metall ja metalltooted (XV) 86,5 7 6 97,1 7 -3 -10,6
Mehaanilised masinad (84) 79,1 7 -13 105,6 8 -14 -26,5
Elektriseadmed (85) 260,3 23 22 267,1 21 33 -6,8
Transpordivahendid (XVII) 56,5 5 -13 111,9 9 -25 -55,4
Mitmesugused tööstustooted (XX) 82,6 7 0 33,6 3 5 48,9
Muu 66,5 5 -12 81,3 5 -5 -15,0

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.