Jaanuaris keskendub väliskülastajate uuring Vene turistidele

pressiteade nr 1

Statistikaamet ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustavad täna, 2. jaanuaril Eesti piiripunktides väliskülastajate uuringu viimast etappi, mis võtab vaatluse alla Eestit külastavad Venemaa turistid.

Suvel alanud väliskülastajate uuringu viimane etapp kestab 2.-12. jaanuarini ning keskendub väliskülastajatele Venemaalt. „Vene turistid on jõulude ja aastavahetuse ajal Eesti majutus-, kaubandus- ja toitlustusettevõtete jaoks oluline klientuur,“ selgitas Statistikaameti metoodika ja analüüsi osakonna juhataja asetäitja Maiki Ilves. „Kümne päeva jooksul küsitleme ligi 750 Venemaa turisti ning uurime nende reisimotivatsiooni, -käitumist ja rahulolu,” märkis Ilves.

EASi turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on Vene turistid Eesti jaoks väga olulised, sest nad reisivad Eestisse meelsasti ka turismi madalhooajal, tarbivad palju meie poolt pakutavat ja jätavad majandusse märkimisväärse panuse. „Jaanuarikuise küsitlusetapiga soovime täpsustada, kuidas erinevad aastavahetuseks Eestisse reisivad Vene turistid oma eelistuste ja kulutuste poolest muudel perioodidel reisivatest Vene turistidest,“ lisas Mutso.

Statistikaameti küsitlejad küsitlevad väliskülastajaid Tallinna lennu- ja rongijaamas, Narva piiriületuspunktides, Koidula ja Luhamaa piiriületuspunktis. Küsitlejatel on fotoga Statistikaameti töötõend.

Väliskülastajate uuringu tellija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, kes kasutab saadud andmeid turismisektorile sisendi andmisel. Uuringuga saadav info on oluline andmeallikas ka Eesti Pangale, et arvutada Eesti turismitulusid. Lisaks EASile ja turismisektorile on uuringuga saadavad andmed vajalikud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning kohalikele omavalitsustele. Uuringust saadava info põhjal saab näiteks otsustada, millistesse uutesse turismiobjektidesse, teedesse ja piiriületuskohtadesse raha planeerida.

Uuringut korraldades teeb Statistikaamet koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga, samuti reisijateveoga tegelevate ettevõtetega.

Uuringu tulemused avalikustatakse 2015. aasta kevadel.

Täpsem teave:

Maiki Ilves
Osakonnajuhataja asetäitja
Metoodika ja analüüsi osakond
Statistikaamet
Tel 625 8809